Husk å søke innen 15. april. Instituttet tilbyr 7 studieprogram på bachelornivå. Du kan søke til bachelorprogram i: informasjonsvitenskap, IKT, medievitenskap, kognitiv vitenskap, film- og tv-produksjon, journalistikk, nye medier. Alle disse programmene søker du til via Samordna Opptak, frist 15.april. Vi tilbyr også 2 masterprogram: i informasjonsvitenskap og i medievitenskap. Disse programmene søker du til via Søknadsweb, frist 15.april.
Se oversikt og detaljer om våre studieprogram
  

Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til våre studieprogrammer.    Se video om Infomedia

Følg oss på: 

Hva er UiB Alumni?
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer derfor å knytte bånd mellom tidligere studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem.
UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Alumnusportalen er verktøyet som brukes for å formidle informasjon og kontakt.

Egne sider om Alumni