Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nye studier i Media City Bergen

Fremtidens mediefolk utdannes i Bergen

Høsten 2017 starter seks nye medieutdanninger i Media City Bergen. Institutt for informasjons- og medievitenskap oppretter seks nye fremtidsrettede utdanninger innen medieproduksjon og -teknologi. Utdanningene er knyttet til sterke forskningsmiljø og til mediebransjen, er praksisnære med høy arbeidslivsrelevans samt at de blir en integrert del av et innovasjons- og gründermiljø. Våre studenter vil ha kompetansen som kreves for å forstå og beherske fremtidens mediebransje.

Institutt for informasjons- og medievitenskap tilbyr utdanning innen medievitenskap, informasjonsvitenskap, IKT, kognitivt vitenskap, TV-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign.

Se oversikt over alle våre program.

FREMTIDENS FORSKERE

Marija forsker på maskinenes moral

Marija Slavkovik har alltid vært tiltrukket til maskiner. Helt naturlig derfor at hun har plassert kunstig intelligens i sentrum for sin forskning.

Ph.d.-kurs

Infomedia arrangerer Ph.d.-kurs i Paris

25.-27. oktober er det Ph.d.-kurs for stipendiater fra medievitenskap, sosiologi, antropologi, historie og statsvitenskap.

MEDIEFORSKNING

Spillforsker blir professor

Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.

Nyhet|Publikasjon

Ny bok om tjenestedemokratiet

Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars er redaktører av en ny bok om tjenestedemokratiet. I boken finner man bidrag fra forskere fra hele fire institutter ved SV-fakultetet, og Uni-Research Rokkansenteret.

Nyhet

Masteremner høst 2017

Nå er høstens valgemner på master i medievitenskap og informasjonsvitenskap klare.