Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Student

Vet du hvilke masteremner som går til høsten?

Her får du oversikt over høstens valgemner på master i medievitenskap og informasjonsvitenskap.

foto_sandra_jecmenica_.jpg

Masteremner høst 2017
Foto:
Sandra Jecmenica

Medievitenskap
 

MEVI371: Nyhetsbruk, nettmedier og demokrati: praktisk forskninsseminar
Som borgere ventes vi å ha kunnskap om samfunnet, slik at vi kan gjøre informerte valg ved urnene kvart andre år. Både grunnloven, og norsk mediepolitikk mer spesifikt legger en slik norm til grunn. Det gjør også i dominerende grad medieforskningen, som undersøker bruk av nyhetsmedier sin betydning for borgerne. Men bryr mediebrukerne seg om dette idealet? Og i hvilken grad bør det revideres i en digital og fragmentert mediehverdag?

Målet med dette emnet er å svare på disse spørsmålene. Målet skal oppnås gjennom en kombinasjon av to element: For det første en kritisk diskusjon av klassisk og ny forskning på nyhetsbruk, og dens normative grunnlag. Dette omfatter teoretiske perspektiv på medborgerskap, men også studier av ikke-bruk, såkalt ”nyhetssunnvik” og frakopling. Særlig oppmerksomhet rettes mot sosiale medier. For det andre gjennomføring av et forskingsprosjekt der studentene med innovative metoder undersøker nyhetsbruk gjennom nettmedier. Prosjektet gjennomføres i grupper under rettledning.

Emnet har mappeevaluering, og legger opp til deltagelse og praktiske øvelser gjennom hele semesteret. Gruppearbeidet gjennomføres under veiledning. Det blir også gjesteforelesninger fra medlemmer i forskningsgruppa for mediebruk og publikumsstudier. Emnet bygger videre på MEVI102 og MEVI222 og er tett knyttet til forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder"(MeCIn).

Faglærer: Hallvard Moe

MEVI349: Strategisk kommunikasjon – kunsten å gjøre en forskjell
Det er ikke noe som er så praktisk som en god teori, men skal man virkelig forstå noe må man ha prøvd det selv. Derfor forener masteremnet i Strategisk kommunikasjon teori og praksis. Emnet gir ikke bare historisk, teoretisk og institusjonell innsikt i strategisk kommunikasjon, men også praktisk forståelse for hvordan slik kommunikasjon utøves og evalueres. Derfor gir studentene presentasjoner i undervisningen. Det kommer også kommunikasjons-praktikere som forteller oss hvordan de jobber med kommunikasjon.

Studentene bruker aktivt emnets teoretiske og analytiske innsikter til å utvikle et kommunikasjonsopplegg, en strategisk plan eller en strategisk ytring. Dette kan være alt fra en tale, en kommunikasjonsplan, en video, hjemmeside eller liknende. Arbeidet er en del av eksamen, hvor det også presenteres muntlig. 

Høstsemesteret 2017 fordyper vi oss i politisk strategisk kommunikasjon, PR-arbeid, og strategisk medborger-kommunikasjon. Som en aktiv del av emnet går vi til kamp mot post-fakta-tendenser i politisk retorikk ved å etablere retorisk overvåkning av valgkampen. Vi sjekker politikernes kommunikasjon i taler, intervju, valgmateriale og debatter og avslører når de benytter uredelige grep eller retoriske uskikker. Emnet er først og fremst rettet mot medie- og retorikkstudenter, men også andre studenter er velkommen til å søke om deltakelse.

Faglærer: Jens Kjeldsen

MEVI345: Computer Game Studies
Moderne dataspill er teknologisk sofistikerte og ytterst komplekse i forhold til hvordan de kombinerer og refererer til forskjellige typer av kultur og medier. Vi vil, gjennom presentasjoner, play sessions, og spilanalyser, introdusere og diskutere de dominerende genetiske former og konvensjoner for digitale spill. Det vil være særlig fokus på narrativ og forholdet mellom spill og andre typer av medier (særlig film og litteratur), og hovedfokus vil være å skape en forståelse for digitale spill gjennom medium-spesifikke teorier.

Studentene vil bli introdusert for sentrale perspektiver, teorier, terminologier, og begreper brukt i nåtidens spillforskning, lære hvordan man analyserer spill, og få hands-on erfaring med noen av de største, og mest umiddelbare utfordringer ved å arbeide teoretisk innenfor et felt, som er preget av spilldesign og utvikling. I kurset vil vi beskjeftige oss med hvordan spilldesign kan forståes ved hjelp av analytiske verktøyer, og hvordan teoretisk arbeid med spill kan bidra til ny viten som kan hjelpe spillutvikling.

Faglærer: Ea Christina Willumsen

Informasjonsvitenskap
 

INFO310: Advanced Topics in Model-Based Information Systems
Emnet gir teoretisk og teknologisk fundament for å skape og utvikle modellsentrerte informasjonssystemer og -nettverk, spesielt systemer og nettverk som blir drevet av semantiske modeller, som ontologier og vokabularer.

Temaet denne høsten vil være semantiske teknologier. Tema vil berøre store eller veldig store data på en eller annen måte: som semantisk-støtte for stordata, internett av ting, sosiale medier, vev-API-er og arbeidsflyt. Deler av emnet vil trolig fokusere på å anvende semantikk og stordata på krisehåndtering, men dette er ikke avklart enda. Vurderingsform er programmeringsprosjekt i grupper og individuell skriftlig innlevering.

Faglærer: Andreas L. Opdahl

INFO331: Advanced Topics in Software Engineering
Emnet fokuserer på noen teoretiske og tekniske temaer i systemutvikling. Hovedvekten på emnet vil ligge på utviklingen av en selvvalgt programvare i gruppeprosjekt. Studentene vil vise fremgangen på prosjektet jevnlig, og senere skrive en refleksjonsartikkel basert på prosjektet.

Temaene i emnet er agil-utvikling, versjonskontroll/git, clean code, test-drevet utvikling, designprinsipper, automatisert testing, funksjonell stil og lett praktisk innføring i funksjonell programmering. Emnet legger opp til praktisk arbeid i seminarene, og særlig programmeringsøvelser. Det blir også brukt noe tid på presentasjon og diskusjon av relevante artikler.

Faglærer: Pavlo Kapustin

INFO361: Advanced Topics in Human-Computer Interaction
Målet med emnet er å få en forståelse av nåværende trender innen forskning på HCI (Human-Computer Interaction). Studentene vil få forståelse for en rekke avanserte konsepter og tilnærmingsmåter relatert til analyser og design av interaktive systemer.

Emnet vil introdusere studentene for en rekke moderne interaksjonsteknikker, stiler og paradigmer, så vel som hovedutfordringer for å utføre interaksjonsdesignaktiviteter, presentert av nye interaktive teknologier. Et overblikk av nøkkelforskningen på personlige teknologier, teknologi-aktiverte økologier og vaner, og ”design-skiftet” i HCI vil bli gitt i løpet av kurset. De viktigste teoretiske tilnærmingene i HCI, inkludert aktivitetsteori, distribuert kognisjon og fenomenologi, vil bli diskutert og relatert til konkret forskning og utviklingen på feltet. 

Faglærer: Morten Fjeld