Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Ph.d.-seminar

– Stort faglig utbytte i Paris

- Et vellykket kurs med høy kvalitet på innledere og studenter, sier postdoc Torgeir Uberg Nærland

paris_phd.jpg

Deltagere på ph.d.-kurs i Paris.
Foto:
Ola Roth Johnsen

Institutt for informasjons- og medievitenskap avholdt 25. til 27. oktober et ph.d.-kurs med 13 deltagere fra Europa, USA og Afrika. Kursets program bestod av foredrag fra Kim Christian Schrøder (Roskilde Universitet), Jannie Møller Hartley (Roskilde Universitet), Irene Costera-Mejer (Vrije Universiteit Amsterdam), Valerie Beaudouin (Télécom ParisTech), Torgeir Uberg Nærland (UiB) og Jan Fredrik Hovden (UiB). Studentene hadde tette sesjoner bestående av innlegg etterfulgt av kommentarer og diskusjon.

- Det er alltid knyttet en viss spenning til denne type kurs, blant annet hvor mange søkere vi skulle få. Kurset fikk langt flere søkere enn det vi hadde dimensjonert for, dette tolker vi dithen at kurs med en gjennomarbeidet og solid faglig tilknytning er etterspurt, sier postdoc Torgeir Uberg Nærland ved Infomedia.

Det norske universitetssenter i Paris bistod med lokaler og ordnet de praktiske forordningene, i samarbeid med Instituttets kursansvarlige, som bestod av Jan Fredrik Hovden, Dominique Pasquier, Torgeir Uberg Nærland og Ola Roth Johnsen.