Inform@tica

Inform@tica er en forening av studenter ved ulike nivåer ved institutt for Informasjons- og Medievitenskap. Foreningens formål er å jobbe for et godt og levende studentmiljø ved instituttet. For å oppnå dette arrangerer vi sosiale aktiviteter for studenter og ansatte.


Styremedlemmer i Inform@tica høstemesteret 2014::
Leder: Bia Nadine Haidri Sjovoll
Nestleder: Pernille Kloster

  • Mindre bilder: 
    Inform@ticas statutter

    Inform@tica ble etablert i 1974, og Inform@ticas statutter av 27.08.2008 består av elleve punkt.