Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet, og har dette semesteret følgende medlemmer.
 
Fagutvalget vår 2015:

Leder: Henrik Skar (H.Skar@student.uib.no)

Nestleder: Jorunn Bjørndal Lilleland (Jorunn.Lilleland@student.uib.no)

Økonomiansvarlig: Olve Drageset (Olve.Drageset@student.uib.no)

Studentutvalgsrepresentant: Johnny Bjånesøy

(Johnny.Bjanesoy@student.uib.no)

Andre medlemmer:

Jeanette Samuelsen Jeanette.Samuelsen@student.uib.no

Kjetil Buer Kjetil.Buer@student.uib.no

Lars Cabrera Lars.Cabrera@student.uib.no

Ida Salthe Johannessen Ida.S.Johannessen@student.uib.no

Kamilla Svendsen Kamilla.Svendsen@student.uib.no

Kine Lohne de Nijs Kine.Finsas@student.uib.noFagutvalgets oppgaver
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima

Send epost til Fagutvalget

 • Mindre bilder: 
  Møtereferat Fagutvalget

  Møtereferat fra Fagutvalget vil være tilgjengelig for inneværende semester.

 • Mindre bilder: 
  Studentmedlemmer i utvalg

  Studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er representert med to medlemmer i Undervisningsutvalget og tre i Instituttrådet.

 • Mindre bilder: 
  Har du problemer med UiB-pc du benytter?

  Dersom pc ikke kan benyttes - ring BRITA (brukerstøtte it) 55 58 47 00 Kan pc benyttes - gjør følgende: