Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet.

Fagutvalget Vår 2017

Leder: Ingvild Adolfsen

Nestleder: Sindre Moldeklev

Økonomiansvarlig: Olve Drageset Olve

SU representant: Edvard Pires Bjørgen

SU-vara: Fredrik Vonheim Heimsæter

UU representant: Ingvild A. Jansen

Instituttråds representant: Olve Drageset Olve

Programråd Mevi: Luise Salte

Programråd Info: Einar Søreide Johansen 

Programråd Praktiske fag:

Programråd IKTi: Candida Silva Sylta

Leder Masterutvalget: Signe Solvaag

Masterutvalget: Hedda Paulsen

Masterutvalget: Maja Vedå

Masterutvalget: Edvard Pires Bjørgen

Masterutvalget: Kristian Hellum

Masterutvalget: Janne Bjørgan
Fagutvalgets oppgaver:
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima

Send epost til Fagutvalget


Referat Fagutvalgsmøte 04. 11. 2016

Referat Fagutvalgsmøte 20. 09. 2016