Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet, og har dette semesteret følgende medlemmer.

Send epost til Fagutvalget

Fagutvalgets oppgaver
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima 


Fagutvalget høst 2013:


Kjersti Sørgard - leder

Øvrige medlemmer:

Maiken Fjellanger
Ørjan Ertkjer
Haakon Hansen
Jeanette Samuelsen
 • Mindre bilder: 
  Møtereferat Fagutvalget

  Møtereferat fra Fagutvalget vil være tilgjengelig for inneværende semester.

 • Mindre bilder: 
  Studentmedlemmer i utvalg

  Studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er representert med to medlemmer i Undervisningsutvalget og tre i Instituttrådet.

 • Mindre bilder: 
  Har du problemer med UiB-pc du benytter?

  Dersom pc ikke kan benyttes - ring BRITA (brukerstøtte it) 55 58 47 00 Kan pc benyttes - gjør følgende: