Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet.

Fagutvalget Vår 2016

Leder: Olve Drageset Olve.Drageset@student.uib.no

Nestleder: Kine de Nijs Kine.Finsas@student.uib.no

SU representant: Marius Hagevik Marius.Hagevik@student.uib.no

UU representant: Johnny Bjånesoy Johnny.Bjanesoy@student.uib.no

UU representant: Hanne Åserød Hanne.Asrod@student.uib.no

Instituttråds representant: Marianne Monstad Marianne.Monstad@student.uib.no

Programråd Mevi: Marit Kristine Bjøntegård Marit.Bjontegard@student.uib.no

Programråd Praktiske fag: Camilla Haugland C.Haugland@student.uib.no

Leder Masterutvalget: Anine Johnsen Anine.Johnsen@student.uib.no

Masterutvalget: Karsten A. S. Sætre Karsten.Satre@student.uib.no

Masterutvalget: Rania Broud Rania.Broud@student.uib.noFagutvalgets oppgaver
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima

Send epost til Fagutvalget