Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet, og har dette semesteret følgende medlemmer.
 
Fagutvalget vår 2015:

Leder: Olve Drageset (Olve.Drageset@student.uib.no) Prog.råd

Nestleder: Kine Lohne de Nijs (Kine.Finsas@student.uib.no) Prog.råd

Marius Hagevik (Marius.Hagevik@uib.no) UU-repr. SU (vara)

Johnny Bjånesøy (Johnny.Bjanesoy@student.uib.no) SU-representant

Anine Johnsen (Anine.johnsen@student.uib.no) Masterutvalg(leder)

Marit Kristine Bjøntegård (Marit.Bjontegard@student.uib.no) Programråd mevi

Charlotte Todnem (Charlotte.Todnem@uib.no)   
           
Ingvild Jansen (Ingvild.Jansen@student.uib.no)                           
               
Marianne Monstad (Marianne.Monstad@student.uib.no)                        
             
Oda Ølstadløkken (Oda.Olstadlokken@student.uib.no)Fagutvalgets oppgaver
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima

Send epost til Fagutvalget

Møtereferat Fagutvalget

Møtereferat fra Fagutvalget vil være tilgjengelig for inneværende semester.

Studentmedlemmer i utvalg

Studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er representert med to medlemmer i Undervisningsutvalget og tre i Instituttrådet.

Har du problemer med UiB-pc du benytter?

Dersom pc ikke kan benyttes - ring BRITA (brukerstøtte it) 55 58 47 00 Kan pc benyttes - gjør følgende: