Fagutvalget

Fagutvalget ved institutt for informasjons- og medievitenskap er et studentorgan av og for studenter. Fagutvalget skal fungere som høringsorgan for instituttet i saker som berører studentene, og som et kontaktpunkt for studenter som ønsker hjelp med forskjellige problemstillinger. Fagutvalget har som mål å fremme undervisnings- og studiekvalitet.

Fagutvalget består av representanter jevnt fordelt på ulike studieprogram og nivå ved instituttet, og har dette semesteret følgende medlemmer.
 
Fagutvalget høst 2014:


Leder
Kjersti Lill Sørgård

Nestleder
Henrik Skar

Økonomiansvarlig
Silje Nygaard

Programrådet INFO (1 rep + vara)
Henrik Skar
Jeanette Samuelsen, vara

Programrådet MEVI (1 rep + vara)
Haakon Z. Hansen
Jorunn Lilleland, vara

Programrådet for Kog.Vit
Olve Drageset
Johnny Bjånesøy, vara

Programrådet for praktiske fag (3 rep)

Undervisningsutvalget (3 rep)
Sindre Njøsen
Kjetil Buer
Kjersti Lill Sørgård

Studentutvalget (1 rep + vara)
Johnny Bjånesøy
Ørjan Etrkjern, vara

Instituttsrådet (3 rep)
Ørjan Ertkjern
Jeanette Samuelsen
Jorunn Lilleland

Webansvarlig
Lars Cabrera

Bedriftsansvarlig
Henrik Skar


Fagutvalgets oppgaver
Fagutvalget kan drøfte, gi råd og ta stilling til spørsmål som angår:
- Undervisnings- og studieformer
- Fagplaner og semesterplaner
- Eksamenspraksis og karakternivå
- Tverrfaglig samarbeid på Universitetet
- Opplegg og vurdering av kurs og studiemiljø
- Praktiske saker på studieplassen
- Studentutveksling
- Tildeling av lesesalsplasser
- Inneklima

Send epost til Fagutvalget

 • Mindre bilder: 
  Møtereferat Fagutvalget

  Møtereferat fra Fagutvalget vil være tilgjengelig for inneværende semester.

 • Mindre bilder: 
  Studentmedlemmer i utvalg

  Studentene ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er representert med to medlemmer i Undervisningsutvalget og tre i Instituttrådet.

 • Mindre bilder: 
  Har du problemer med UiB-pc du benytter?

  Dersom pc ikke kan benyttes - ring BRITA (brukerstøtte it) 55 58 47 00 Kan pc benyttes - gjør følgende: