Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Studentsider

Studentsidene er et supplement til Mi Side, som er det stedet studenter finner det de trenger for å mestre studenthverdagen. Her vil det være mulig å kunne følge med på hva ulike studentorgan tilbyr, i tillegg til prosjekt studentene er deltagere i.

fagutvalg2015h.jpg

Fagutvalget høsten 2015
Fagutvalget høsten 2015

For å komme inn på Mi Side må du logge deg på med det brukernavn og passord du bruker når du logger deg på UiB sine datamaskiner eller på rasmus (studentserver).


Unngå tyveri på instituttet

Etter fleire tyveri på instituttet minner fagutvalget om viktigheten av å ikkje sleppe inn folk ein ikkje kjenner. Dersom nokon får besøk på instituttet må dei sjølv gå å sleppe dei inn. Viss dykk ser noko misstenkeleg så kontakt Nokas på telefon 55 58 80 81. Det er mange som har verdisaker på  instituttet, så hjelp kvarandre og ver oppmerksomme!

Vennleg helsing fagutvalget InfoMedia


Branninstruks for Institutt for informasjons- og medievitenskap

På tokt i Danmarkstredet