Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Utveksling for studenter innen informasjons- og medievitenskap

Utveksling Informasjons- og medievitenskap

Institutt for informasjons- og medievitenskap anbefaler studentene å dra på utveksling i ett eller to semestre. Dette er en god anledning til å ta et bredere repertoar av emner enn bare det som undervises i ved UiB, samt å skaffe seg et videre perspektiv, både faglig og personlig.

Studieprogram for medievitenskap

Medievitenskap har flere utvekslingsavtaler f.eks. i England, Frankrike, Spania og de nordiske land. Det er vanligst å reise ut mens man studerer på bachelornivå, og helst et stykke ut i studiet. Det er mulig å reise ut fra og med tredje semester, men det kan være en fordel å reise ut litt senere. Man kan enten ta emner som kan inngå som del av spesialiseringen i medievitenskap, eller man kan ta frie studiepoeng under utvekslingsoppholdet. Når det gjelder utveksling for å ta frie studiepoeng, kan alle UiBs utvekslingsavtaler være relevante.

På mastergradsprogrammet i medievitenskap kan man ta inntil 30 studiepoeng utenfor instituttet. Studiepoengene må være faglig relevante og dessuten være på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Dersom man ønsker å dra på utveksling mens man går på masterprogrammet, bør man gjøre det i andre semester.

Alle studenter som har planer om å ta et studieopphold i utlandet, anbefales å ta kontakt med instituttet for å finne de beste mulighetene.

Studieprogram for informasjonsvitenskap

Det er vanligst å reise ut mens man går på bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap og helst et stykke ut i studiet. Det er mulig å reise ut fra og med tredje semester, men det kan være en fordel å reise ut litt senere. Man kan enten ta emner som kan inngå som del av spesialiseringen i informasjonsvitenskap, eller man kan ta frie studiepoeng under utvekslingsoppholdet. Vi anbefaler først og fremst det siste. Når det gjelder utveksling for å ta frie studiepoeng, kan alle UiBs utvekslingsavtaler være relevante, særlig avtalene ved andre institutter ved SV-fakultetet og ved Institutt for informatikk.

På mastergradsprogrammet i informasjonsvitenskap kan man ta inntil 30 studiepoeng utenfor instituttet. Disse må være faglig relevante og dessuten være på mastergrads- eller doktorgradsnivå. Dersom man ønsker å dra på utveksling mens man går på mastergrad, bør man gjøre det i første semester.

Uansett om utvekslingsemnene skal inngå som del av spesialiseringen eller om det er frie studiepoeng, anbefaler vi at studenter som skal reise ut tar kontakt med instituttet for å finne de beste mulighetene.

 

Instituttets avtaler

Uansett om utvekslingsemnene skal inngå som del av spesialiseringen eller om det er frie studiepoeng, anbefaler vi at studenter som skal reise ut tar kontakt med instituttet for å finne de beste mulighetene. Instituttet deltar i Erasmus-programmet og har avtaler i flere land i Europa:

Italia

Ved Università degli studi di Bologna kan du ta kurs i informasjonsvitenskap og informatikk ved Institutt for informasjonsvitenskap, Dipartimento di Scienze dell'Informazione

Spania

La Mancha, Ciudad Real - Universidad De Castilla

Granada - Universidad de Granada (Escuela Técnica Superior - Ingenierías Informática y de Telecomunicación)

Alicante - Universidad de Alicante  (UA Escuela Politécnica Superior)

Valencia - Universidad de Valencia

Tyskland

Universität Potsdam

Technische Universität Clausthal


Slovenia

Univerza v Mariboru

Andre

Studenter kan etter nærmere vurdering benytte Informatikk sine avtaler.