Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Gaveprofessorat

Anders Johansen blir professor i sakprosa

Fra årsskifte blir Anders Johansen professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen. Stillingen er et gaveprofessorat fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Boken Skriv! : håndverk i sakprosa utgitt i 2009 handler om det å skrive sakprosa. Forfatteren professor Anders Johansen gir leseren hjelp til å bli bevisst hva det er å skrive, og til å utvikle seg som skribent. Fra årsskifte blir Johansen professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen, det samme universitet hvor han i dag er professor i medievitenskap.

Stillingen er opprettet på initiativ fra Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFF), som betaler lønnen i tre år, deretter vil Universitetet i Bergen finansiere professoratet videre. Johansen kalles til stillingen av ledelsen ved UiB, det vil si at det er en stilling som ikke lyses ut, noe Johansen ser på som en anerkjennelse for det arbeidet han har utført på UiB gjennom mange år.

Fra og med 2005 til og med 2007 finansierte NFF et professorat ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, deretter overtok UiO finansieringen. På bakgrunn av de gode erfaringene som ble gjort her, ønsker nå NFF å opprette det samme i Bergen. Sakprosa er ikke noe eget fag på Universitetet i Bergen i dag, og det blir dermed det første professoratet i faget ved UiB, og det andre i Norge.

Som professor i sakprosa får Anders Johansen fullstendig frihet til å forme stillingen etter eget ønske, noe han gleder seg til. Han ønsker å opprette noen møtepunkter, knytte kontakter til yngre forskere og masterstudenter, og vil gjerne få i stand aktiviteter omkring sakprosa som skrivekunst, det å arbeide med språket i vitenskapelige skrifter, noe han anser som meget viktig.

Sakprosa er alt som blir skrevet og som ikke kan betegnes som skjønnlitteratur. Offentlige dokumenter eller vitenskapelige avhandlinger er sakprosa, alt som blir skrevet og sendt ut fra Universitetet i Bergen er sakprosa. Fra myndighetenes side kan det være taler som holdes i Stortinget og stortingsproposisjoner. Reiseskildringer er også sakprosa, og den nyeste formen på området er bloggene som finnes på internett.

Johansen vil fortsatt ha kontorplass og besøksadresse ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Anders Johansen (født 1952) er utdannet sosialantropolog, og er professor i medievitenskap fra 1992. Han ble i 2008 tildelt Språkprisen - Språkrådets pris "for fremragende bruk av norsk språk i saksprosa".

Les mer om professor Anders Johansen

Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening (NFF)