Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Ny konferansepublikasjon

Ontologisammenstilling

Førsteamanuensis Csaba Veres er medforfatter av en ny konferansepublikasjon om sammenstilling av ontologier.

Ontologier brukes til å knytte mening til dataene i et informasjonssystem. Ontologisammenstilling vil si å finne mest mulig tilsvarende begreper i to eller flere ontologier, hvilket er nyttig når informasjonssystemer som er knyttet til forskjellige ontologier skal kommunisere. Csaba Veres har foreslått, implementert og evaluert et rammeverk for å vurdere og forbedre kvaliteten på ontologisammenstillinger. Arbeidet er publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Information Systems Modelling and Design og er et samarbeid mellom Csaba, NTNU og Statoil.

International journal of information system modelling and design