Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

EDOC 2011

Internasjonal workshop

Internasjonal workshop om vokabularer, ontologier og regler ble arrangert i Helsinki 30. august.

Helsinki

Professor Andreas L. Opdahl var medarrangør for den årlige workshopen VORTE - Vocabularies, Ontologies and Rules for the Enterprise som ble arrangert i Helsinki 30. august med over tredve deltagere fra tre kontinenter. Konferansen undersøker hvordan ontologi kan brukes til å definere klarere terminologier og regler for informasjonssystemer, slik at bl a utveksling av informasjon mellom systemene kan gjøres enklere.

Detaljer om konferansen