Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

NNCORE - nytt nordiske forskningsnettverk.

Forskningsnettverket NNCORE forsker på tegneserien som dokumentarisk uttrykk.

Postdoktor Øyvind Vågnes er en av hovedkoordinatorene på det nye nordiske forskningsnettverket NNCORE, og forsker på tegneserien som dokumentarisk uttrykk. Nettverket skal hjelpe fram unge forskere som ønsker å forske på tegneserien som kulturelt, politisk og estetisk uttrykk. Prosjekt er finansiert av det danske forskningsrådet, og Norge er representert ved to forskere fra Universitetet i Bergen; stipendiat Svenn-Arve Myklebost ved Institutt for framandspråk og Øyvind Vågnes.

Første arrangement blir i Odense i Danmark 27-29 oktober, og vil inneholde et  PhD-kurs for kandidater som ønsker å skrive om tegneserier.


Les mer om forskningsprosjektetprosjektet