Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

NY publikasjon

Medievitenskap Bind 1 - 2. utgave

Medier - institusjoner og historie Moderne massemedier opererer i et spenningsfelt mellom demokrati og marked. Mediene er både samfunnsinstitusjoner og bedrifter.

Medievitenskap 1

Her får leseren teoretiske perspektiver og empiriske analyser som kaster lys over dette spenningsforholdet, som også ses i et institusjonelt og historisk perspektiv. Hvilken betydning har mediene i hverdagsliv og samfunnsliv?

I Medier - institusjoner og historie drøftes mediepolitikk, medieøkonomi og mediestruktur. Den reviderte utgaven inneholder nye eksempler og nytt materiale.

Forfattere
Leif Ove Larsen, førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Terje Rasmussen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Eli Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon,
Universitetet i Oslo
Trine Syvertsen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon,
Universitetet i Oslo
Helge Østbye, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen

Forfatter og bindredaktør:
Martin Eide, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen.

Fagbokforlaget - Bergen 2008 - ISBN: 978-82-450-0591-2