Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

HMS-handlingsplan Infomedia

Mål : Institutt for informasjons- og medievitenskap har som mål å være en stimulerende arbeidsplass. Instituttet skal være åpent og inkluderende der hver enkelt medarbeider tar ansvar for å videreutvikle gode og faglige fellesskap.

Enhet:  
Institutt for informasjons- og medievitenskap   
Leder:   
Leif Ove Larsen/Carina Ottesen

Dato:   
Vedtatt av instituttrådet 27.1.2017   
Verneombud:   
Øyvind Vågnes/Liv Bugge (vara)