Hjem
Click

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskningsnettverk

Klimaendring: media, politikk og samfunn
Klimaendring: media, politikk og samfunn er eit tverrfagleg nettverk for samfunnsvitskapleg klimaforsking.

Medisinsk informatikk
Medisinsk informatikk er å bruke informasjon og andre eksakte vitenskaper til å bygge helsesystemer, elektroniske pasientjournaler og å hente kunnskap fra medisinske data.