Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Avsluttede forskningsprosjekt

Kringsatt av fiender- Rune Klevjer(prosjektleder), Kristine Jørgensen og Frode Guribye

HERA - Prosjekt om forfatterskap og opphavsrett
- Jostein Grisprud og Erlend Lavik

Sosiale faktorar i programvareutvikling - Bjørnar Tessem og Solveig Bjørnestad

Journalistiske nyorienteringer
- Martin Eide

Nomadikon - Asbjørn Grønstad

Klimaendring: media, politikk og samfunn - Dag Elgesem

Kulturjournalistikkens offentlighet - Leif Ove Larsen og Karl Knapskog

Model-driven Support for Multi-channel Mobile Work - Andreas L. Opdahl

Programmering som journalistikk / datastøttet journalistikk
- Dag Elgesem

Aftenposten vs. Dagbladet - Lars Arve Røssland

Eierforhold i norsk mediesektor - Nina Bjørnstad

Regulering av avisenes nettdebatter i kjølvannet av 22/7 - Dag Elgesem

Nettmedier og offentligheten - Hallvard Moe

Dokumentarfilm og opphavsrett - Dag Elgesem