Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Simon Brandseths bilde

Simon Brandseth

Lærling

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Simon.Brandseth@uib.no

Zulfikar Fahmys bilde

Zulfikar Fahmy

Overingeniør

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 41 43

Zulfikar.Fahmy@uib.no

Øygunn Friestads bilde

Øygunn Friestad

Seniorkonsulent

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 41 46

Oygunn.Friestad@uib.no

Kurt George Gjerdes bilde

Kurt George Gjerde

Overingeniør, TVP101 Teknisk grunnkurs

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 83 96
 • +47 920 89 025

Kurt.Gjerde@uib.no

Stein Unger Hitlands bilde

Stein Unger Hitland

Senioringeniør

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 69 06
 • +47 900 25 458

Stein.Hitland@uib.no

Leif Ove Larsens bilde

Leif Ove Larsen

Instituttleder

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 41 16
 • +47 411 06 538

Leif.Larsen@uib.no

Carina Ottesens bilde

Carina Ottesen

Administrasjonssjef

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 91 01
 • +47 464 09 678

Carina.Ottesen@uib.no

Andrea Sembeninis bilde

Andrea Sembenini

Seniorkonsulent

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 41 02

Andrea.Sembenini@uib.no

Terje Thues bilde

Terje Thue

Overingeniør

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 55 58 91 30
 • +47 950 70 430

Terje.Thue@uib.no

Olav Anders Øvrebøs bilde

Olav Anders Øvrebø

Seniorkonsulent

Institutt for informasjons- og medievitenskap

 • +47 926 40 746

Olav.Ovrebo@uib.no