Hjem

Internasjonalt

Det norske institutt i Athen

Det Norske Institutt i Athen driver undervisning, forsking, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljøet.

odeon_teater_athen.jpg

Odeon teater
Teateret Herod Atticus Odeon, sett fra Akropolis.

Instituttet er et ressurssenter for norske universitetsmiljøer i Hellas.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, blant annet ved å oppnå tillatelser til å utføre forskningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Hovedvekten av instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv er også blant instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet arrangerer kurs og delstudier i samarbeid med eierinstitusjonene, og holder konferanser og seminarer for et internasjonalt publikum. De legger også til rette for eksterne brukere av lokaler og fasiliteter.

Det norske institutt i Athen er deleier i Det nordiske bibliotek, som tilbyr lesesalsplasser og kontorplasser til forskere og studenter. Både det nordiske biblioteket og instituttets eget bibliotek besitter betydelige samlinger faglitteratur.

Les mer: Det Norske Institutt i Athen