Hjem

Institutt for pedagogikk

Regional forskerskole innen utdanning og pedagogikk

Western Norway Graduate School of Educational Research II (WNGER II)

WNGER II er en satsning på forskerutdanning på Vestlandet hvor man ønsker å skape en best mulig doktorgradsutdanning for våre doktorgradskandidater. Forskerskolen skal være et godt supplement til de eksisterende ph.d-programmene på Vestlandet og derfor vil forskerskolen legge opp til at stipendiater tar de doktorgradskursene som passer deres progresjon og ønsker.

uib_bilete.jpg

UiB
Den regionale forskerskolen (WNGER II) har sin bakgrunn i den NFR-finansierte forskerskolen WNGER (2007-2010) ved Institutt for pedagogikk, UiB, i samarbeid med NLA, HSH, HiSF og HiB. Denne ble eksternt finansiert fra Norges Forskingsråd gjennom disse årene. Med WNGER II ønsker man å videreføre det regionale samarbeidet om forskerutdanning på Vestlandet i årene fremover.

WNGER II vil ha en gradsvis opptrapping vinteren/våren 2018, ha en formell åpning i august 2018 og fra 2019 gi et helheltlig tilbud for både doktorgradskandidater og doktorgradsveiledere innen denne regionale forskerskolen.

Formell åpning av forskerskolen

23. august 2018 kl. 09.00-12.00 ved UiB (nærmere informasjon kommer).

Doktorgradskurs 2018 for doktorgradskandidater (tentativt):

Kurs og seminar for doktorgradsveiledere (tentativt)

  • Doctoral supervision
  • How to design doctoral courses
  • The WNGER II annual seminar at Solstrand Hotel

 

I WNGER II vil man også legge til rette for distanseoverskridende samarbeid slik at noen av doktorgradskursene vil bli overført via videokonferansesystem mellom medlemsinstitusjonene.