Hjem

Institutt for pedagogikk

Ledelse

Instituttleder: Førsteamanuensis Astrid Tolo

Administrasjonssjef: Øystein Steine Larsen