Hjem
Click

Institutt for pedagogikk

Publikasjoner

Vitenskaplige publikasjoner registrert i CRISTIN (Current Research Information System in Norway) under Institutt for pedagogikk: 2010-2016.  

Publikasjonene som er valgt ut regnes som vitenskapelige utfra kriteriene som brukes for rapportering fra CRISTIN til NSD.