Hjem
Click

Institutt for pedagogikk

Nyhetsarkiv for Institutt for pedagogikk

Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.
I Eleven og skolens læringsmiljø løftar forfattaren fram verdien av elevens medverknad og trivsel. Boka ble skrevet av Anne Grete Danielsen ved Institutt for Pedagogikk
Psykologi er eit av dei vanskelegaste profesjonsstudia å kome inn på. Det finnes heldigvis andre profesjons­utdanningar innanfor psykologi, nemleg lektorutdanninga i psykologi, skriv Rune Johan Krumsvik.
– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.
Da Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning fra Etiopia i 2011 fikk han beskjed om at vaskejobb var det som ville passe best for ham.
I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.
Den 8. september vart det arrangert ein sluttkonferanse for den nasjonale forskarskulen NATED (National Graduate School in Educational Research). Konferansen vart halde ved Universitetet i Oslo, og hadde 65 deltakarar.
Professor Rune Johan Krumsvik har blitt utnemnt som medlem av Editorial Board i British Journal of Educational Technology (BJET)
UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget
I dagens digitale samfunn blir elever overvåket som aldri før. Et nytt senter skal se på hvordan man kan bruke denne informasjonen for å finne den mest effektive læringen og samtidig bevare elevenes privatliv.
UPP-medlem Ingrid Helleve har sammen med kollegaer bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I., Almås, A. G. & Bjørkelo, B. (red.) (2016). Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Gyldendal.
Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Bergen (UiB) ca 25 mill. kroner fordelt over de neste fem årene for å etablere et fagmiljø for læringsanalyse.
Nær halvparten av nyansatte lærere slutter i løpet av de første fem årene. Nå vil en UiB-professor finne ut hvorfor.
Aktuell bok av Rune Johan Krumsvik ved Institutt for pedagogikk: Klasseledelse i den digitale skolen.
For at vi skal bli mer effektive og lære bedre, må vi bli bevisste på hvordan vi lærer, når vi fungerer best, og vite hva som bidrar til både motivasjon og distraksjon . Hvilke sperrer har vi mot egen læring? Hvordan motivere bedre?
Vigdis Vangsnes (HSH) disputerer for doktorgraden ved Institutt for pedagogikk 6. juni 2014
Det vil i løpet av mai bli utlyst to stipendiatstillingar knytt til BioCEED, som har status gjennom den nasjonale prestisjeordninga som Senter for fremragende utdanning.

Sider