Hjem

Filosofisk poliklinikk

Molekyler og mening. Legerollen i det 21. århundre

Linn Getz.   Lege og seniorforsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU. Anerkjent både i Norge og internasjonalt for banebrytende innsats mot overforenkling i medisinsk teori og praksis. Getz er en uvanlig dyktig formidler. I 2011 mottok hun "Prisen for fremragende forskning" fra Den nordiske føderasjonen for allmennmedisin. Faglig opptatt av å belyse mennesket som en kropp-mening-helhet.

Møtet er godkjent som kurs av Legeforeningen