Hjem

Filosofisk poliklinikk

Legens oppmerksomme nærvær - en profesjonell forpliktelse

Michael deVibe er en foregangsmann innen feltet oppmerksomhetstrening i medisinsk sammenheng. Han er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Bok "Nå"

Tittel: Legens oppmerksomme nærvær - en profesjonell forpliktelse

Møtet er godkjent som kurs av Legeforeningen