Gå til innhold
English A A A
15.02.2012 Nyhet fra På Høyden

Habermas på blå resept

Jürgen Habermas' filosofi kan hjelpe pasienter med å endre livsstil, ifølge allmennlege og stipendiat Liv Tveit Walseth.

Liv Tveit Walseth

Liv Tveit Walseth Foto: Privat

Samhandlingsreformen vektlegger livsstilsrådgivning. Men når den samtidig pålegger fastlegene mer papirarbeid og møtevirksomhet tar den ikke på alvor at livsstilsrådgivning må skje over mange konsultasjoner over tid, sier Walseth til På Høyden.

For at pasientene skal endre livsstil på en god måte, bør legene legge til rette for at pasienten får reflektert rundt sine subjektive verdier, sosiale normer og hvilken praktisk situasjon han befinner seg i. Filosofien til Jürgen Habermas hjelpe til med dette, mener hun.
Les hele artikkelen i På Høyden.

Sist endret: 15.2.2012

Nyheter fra Institutt for samfunnsmedisinske fag

Nyhetsarkiv