Gå til innhold
English A A A
15.03.2012 Nyhet fra På Høyden

- Saknar betre sjukeheimsmedisinering

Kvar tredje sjukeheimspasient brukar legemiddel som gir høg risiko for biverknader som kan medføre dødsfall. UiB-forskar føreslår eit tettare samarbeid mellom legar og farmasøytar.

Kjell H. Halvorsen

Kjell H. Halvorsen Foto: Kåre Iversen

Stipendiat ved ISF, Kjell H. Halvorsen, har i si doktoravhandling forska på legemiddelbruken ved sjukeheimar, og fann at eit stort forbetringspotensiale. –Tettare samarbeid er det mest avgjerande førebyggande tiltaket mot feilmedisinering, sier han i et intervju i På Høyden.
Les hele intervjuet her.

Halvorsen disputerer 16. mars med avhandlinga "Drug prescribing quality for older patients. Explicit indicators and multidiciplinary medication reviews".

Sist endret: 15.3.2012

Nyheter fra Institutt for samfunnsmedisinske fag

Nyhetsarkiv