UgleMedFak logo

Publications on urinary tract infection - professor Anders Bærheim

A. Original empirical or theoretical scientific publications in referee-based journals.
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 38.

B. Other scientific publications with an original content.
2, 13, 23.

C. Review papers, editorials, chapters in books, etc.
6, 11, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 40, 41.

D. Popular scientific publications.
12, 16, 21, 24, 39.

G. Other publications (reports, debates etc.).
15, 17, 18, 19.

Publications ordered chronologically. Abstracts from congresses, correspondences etc is not included.

 1. Bærheim A. Single-dose versus five-day treatment with trimethoprim for the acute dysuria / pyuria syndrome in women. Scand J Prim Health Care 1987; 5: 87-90. (A)
 2. Bærheim A, Lærum E. Endosebehandling av nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 2535-7. (C)
 3. Bærheim A, Albrechtsen G, Eriksen AG, Lærum E, Sandberg S. Quantification of pyuria by two methods. Correlation and interobserver variation. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 83-6. (A)
 4. Aslaksen A, Bærheim A, Hunskaar S, Götlin JH. Intravenous urography versus ultrasonography in evaluation of women with recurrent urinary tract infection. Scand J Prim Health Care 1990; 8: 85-9. (A)
 5. Bærheim A, Lærum E. Home-voided urine specimens in women. Diagnostic agreement with clean-catch midstream specimens. Scand J Pirm Health Care 1990; 8: 207-11. (A)
 6. Lærum A, Bærheim A, Hunskår S. Urinveisinfeksjoner hos eldre. Nor Tidsskr Geriatri 1990; 1: 20-3. (C)
 7. Baerheim A, Digranes A, Hunskår S. Bacteriological findings in urine specimen from women. association with urinary tract symptoms and sampling methods. Scand J Urol Nephrol 1991; 25: 125-7. (A)
 8. Bærheim A, Lærum E, Sulheim O. Factors provocing lower urinary tract infection in women. Scand J Prim Health Care 1992; 10: 72-5. (A)
 9. Baerheim A, Digranes A, Hunskaar S. Evaluation of urine sampling technique: bacterial contamination of samples from women students. Br J Gen Pract 1992: 42: 241-3. (A)
 10. Baerheim A, Laerum E. Symptomatic lower urinary tract infection induced by cooling of the feet. Scand J prim Health Care 1992; 10: 157-60. (A)
 11. Baerheim A, Digranes A, Hunskaar S. Obtaining clean urine samples. Nurs Times 1992; 88: 55. (C)
 12. Hunskår S, Bærheim A. Sykdommer i nyrene og urinveiene. Store Norske Leksikon. Medisin og helse. Kunnskapsforlaget. Oslo 1993: 467-76. (D)
 13. Baerheim A. Urinary tract infections in women. Aspects of pathogenesis and diagnosis. Bergen 1994. ISBN 82-993115-0-0. (B)
 14. Baerheim A, Larsen E, Digranes A. Vaginal application of lactobacilli in the prophylaxis of recurrent lower urinary tract infection in women. Scand J Prim Health Care 1994; 12: 239-43. (A)
 15. Bærheim A. Prøvetaking hos voksne. I Hovig B, Lassen J,Sandven P og Vorland L. Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner. Konsensusrapport nr. 7, SIFF. Oslo 1994: 22-4. (G)
 16. Gudrun Vinsrygg, Anders Bærheim. Nytt og viktig om urinveisinfeksjoner. Medisinsk Informasjon 1994; 6: 7. (D)
 17. Hunskår S, Bærheim A. Asymptomatisk bakteriuri hos gravide skal oppdagast, behandlast og kontrollerast! Utposten 1995; 24: 157-9. (G)
 18. Bærheim A, Hunskår S. UVI-vurdering i allmennpraksis ikke den samme som på sykehus. Läkartidn 1995; 92: 2980-1. (G)
 19. A Bærheim, A Digranes, R Innvik, S Hunskår. Hurtigtest versus dyrkning av bakteriuri. Internrapport, Bergen 1995. (G)
 20. Bærheim A, Hunskår S. Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers friske kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen 1996: 116: 841-3. (C)
 21. Gudrun Vinsrygg, Anders Bærheim. Urinveisinfeksjon hos barn. Helsenytt for alle. 1996; 2: 10-1. (D)
 22. Bærheim A, Hunskår S. Nyere synspunkt på ukomplisert akutt cystitt i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1304-7. (C)
 23. Bærheim A. Kalde føtter og blærebetendelse hos voksne kvinner. Månedskr Prakt Lægegern 1997; 75: 719-24. (B)
 24. Vinsrygg G, Bærheim A. Urinveisinfeksjon hos barn. I Når søke lege (ed. Per Fugelli). Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo 1997: 23-4. (D)
 25. Bærheim A. Urinveisinfeksjon. I Hunskår S (red): Allmennmedisin - klinisk arbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1997; 498-502. (C
 26. Aune A, Alræk T, LiHua H, Baerheim A. Acupuncture in the prophylaxis of recurrent lower urinary tract infection in adult women. Scand J Prim Health Care 1998; 16: 37-9. (A)
 27. Anders Bærheim. Behandling og forebygging av ukomplisert cystitt hos kvinner. Resistens 1998; 2: 12. (C)
 28. Anders Bærheim. Tranebær i profylaksen av hyppig residiverende cystitt. Resistens 1998; 2; 16. (C)
 29. Malterud K, Baerheim A. Peeing barbed wire..." Symptom experiences in women with lower urinary tract infection. Scand J Prim Health Care 1999; 17: 49-53. (A)
 30. Anders Bærheim. Akutt ukomplisert blærekatarr hos ellers friske kvinner. I: Kvinners helse i Norge, NOU 1999:13; 467-9. (C)
 31. Baerheim A, Digranes Ø, Hunskaar S. Are resistance patterns in uropathogens published by microbiological laboratories valid for general practice? Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1999; 107: 676-80. (A)
 32. Baerheim A, Digranes Ø, Hunskaar S. Equal symptomatic outcome after antibacterial treatment of acut lower urinary tract infection and the acute urethral syndrome in adult women. Scand J Prim Health Care 1999; 17: 170-3. (A)
 33. Baerheim A. Urinary tract infection, treatment strategies, resistance. In: Mölstad S (ed.) Antibiotic treatment and resistance problems in general practice - Nordic countries. Malmö, Leo Pharma 1999: 39-46. (C)
 34. Bærheim A. Kalde føtter og blærebetendelse hos voksne kvinner. I: Goldstein H, Nørrelund N (eds). Gynækologi og obstetrikk ved årtusindskiftet. København: Særtrykk fra Månedskrift for Praktisk Lægegerning, 1999: 22-8. (C)
 35. Evjen Olsen B, Hinderaker SG, Lie RT, Gasheka P, Baerheim A, Bergsjø P, Kvåle G. The diagnosis of urinary tract infections among pregnant women in Tanzania; prevalences and correspondence between different diagnostic methods. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 729-36. (A)
 36. Vinsrygg G, Bærheim A. Urinveisinfeksjoner hos barn. I Fugelli T (red). Barnas helse. Oslo; Nasjonalforeningen for Folkehelsen 2000; 69-70. (D)
 37. Alræk T, Aune A, Baerheim A. Traditional Chinese medicine syndromes in women with recurrent cystitis: frequencies of syndromes and symptoms. Comp Ther Med 2000; 8: 260-5. (A)
 38. Lindstrom TC, Baerheim A, Flataas AS. Behaviour modification group-treatment of children with recurrent lower urinary tract infactions. Scand J caring Sci 2000; 14: 259-67. (A)
 39. Bærheim A. Myten om blærekatarr som en "ubestemt" plage. I Malterud K (red). Kvinners ubestemte helseplager. Oslo, Pax Forlag, 2001: 65-80. (D)
 40. Bærheim A, Flottorp S, Hunskår S. Antibiotikabehandling av hyppig cystitt hos kvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121: 2796. (C)
 41. Baerheim A. Empirical treatment of uncomplicated cystitis. Keep it simlpe. BMJ 2001; 323: 1197-8. (C)


Publications on alternative medicine - professor Anders Bærheim

A. Original empirical or theoretical scientific publications in referee-based journals.
2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13.

B. Other scientific publications with an original content.
1.

C. Review papers, editorials, chapters in books, etc.
5, 6, 10.

D. Popular scientific publications.

G. Other publications (reports, debates etc.).
7.

Publications ordered chronologically. Abstracts from congresses, correspondences etc is not included.

 1. Bærheim A. Hypnosebehandling av astma i almenpraksis. Utposten 1986; 15: 74-6. (B)
 2. Bærheim A, Sandvik H. "Jordstråler" - et underjordisk fenomen? Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2476-7. (A)
 3. Aune A, Alræk T, LiHua H, Baerheim A. Kan akupunktur forebygge blærekatarr hos kvinner? Tidsskr Nor Legeforen 1998; 118: 1370-2. (A) Sekundærartikkel av nr. 51.
 4. Aune A, Alræk T, LiHua H, Baerheim A. Acupuncture in the prophylaxis of recurrent lower urinary tract infection in adult women. Scand J Prim Health Care 1998; 16: 37-9. (A)
 5. Anders Bærheim. Tranebær i profylaksen av hyppig residiverende cystitt. Resistens 1998; 2; 16. (C)
 6. Monckton J et al. (the management committee). COST Action B4. Unconventional medicine. Final report of the management committee 1993-98. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1998. (C)
 7. Bærheim A, Alræk T. Akupunktur og kroppsforståelse. Omsorg 1999; 16: 28-30. (G)
 8. Grandaunet BHJ, Bondevik S, Bærheim A. Barn utsatt for "jordstråler" er ikke hyppigere syke enn andre barn. Tidsskr Nor Legeforen 1999; 119: 3896-8. (A)
 9. Jensen R, Gøthesen Ø, Liseth K, Baerheim A. Acupunctur treatment of the patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med 1999; 6: 521-7. (A)
 10. van Wassenhoven M, Baerheim A, Betz W, Gil del Real MT, Tamasi J. Basic research literature review - Working group activity report. I: Jenny S, Monkton J, Schulze-Pilot T, Wassenhoven T (ed). Supplement to final report of the Management Commitee COST B4 1993-98. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999: 141-73. (C)
 11. Jensen R, Bærheim A, Gøthesen Ø, Liseth K. Akupunkturbehandling av det "Patellofemorale Smertesyndromet". Idrettsmedisin 1999; 4: 11-5. (A) Sekundærartikkel av nr. 65.
 12. Alræk T, Aune A, Baerheim A. Traditional Chinese medicine syndromes in women with recurrent cystitis: frequencies of syndromes and symptoms. Comp Ther Med 2000; 8: 260-5. (A)
 13. Kittang G, Melvær T, Bærheim A. Akupunktur kontra antiflogistika ved akutt lumbago. Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121: 1207-10. (A)


Publications on medical teaching - professor Anders Bærheim

A. Original empirical or theoretical scientific publications in referee-based journals.
2, 3, 4, 14, 17.

B. Other scientific publications with an original content.
13.

C. Review papers, editorials, chapters in books, etc.
11, 12.

D. Popular scientific publications.
.

G. Other publications (reports, debates etc.).
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16.

Publications ordered chronologically. Abstracts from congresses, correspondences etc is not included.

 1. Bærheim A, Fugelli P, Holsten F. Forslag til undervisning i allmenne kliniske emner og konsultasjons / kommunikasjons- teknikker i den nye propedeuten. Institutt for allmennmedisin og Psykiatrisk institutt, Bergen 1989. (G)
 2. Bærheim A, Malterud K. Klinisk eksamen i allmennmedisin - en konsultasjon. - Erfaringer fra førstegangseksamen i Bergen. Tidskr Nor Laegeforen 1995; 115: 1368-70. (A)
 3. Barheim A, Malterud K. Simulated patients for practical examination of medical students. Medical Education 1995; 29: 410-3. (A)
 4. Malterud K, Baerheim A, Hunskaar S, Meland E. Focus groups as a path to clinical knowledge about the acutely ill child. Scand J Prim Health Care 1997; 15: 26-9. (A)
 5. Bærheim A. 150-planen, en ny studieplan i Bergen. Hermes 1997; 1: 6-7. (G)
 6. Fosse A, Bærheim A. NSAM-seminar 1997; Premisser for bedre datajournal. Utposten 1997; 26: 208-9. (G)
 7. Brekke P, Rygh PM, Bærheim A. Inntrykk fra en telemedisinsk forelesning. Hermes 1997; 1: 23-4. (G)
 8. Bærheim A. En evaluering av undervisningen ved Stord sjukehusområde anno 2004. Hermes 1998; 2: 7-8. (G)
 9. Per Stensland og Anders Bærheim. Hva slags handlingsprogram ønsker NSAM? Beslutningsstøtte er mer enn EBM. Utposten 1998; 27(5): 14-7. (G)
 10. Anders Bærheim. Kvalitetssikring av undervisningen i allmennmedisinsk hovedtermin, UiB. Samklang 1998; 2: 2-3. (G)
 11. Bærheim A. Læring av praktiske ferdigheter i grunnutdannelsen. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 1511. (C)
 12. Meland E, Schei S, Bærheim A. Pasientsentrert medisin - en oversikt med vekt på dokumentasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 2253-6. (C)
 13. Schei E, Bærheim A, Meland E. Klinisk kommunikasjon - et strukturert undervisningsopplegg. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 2258-61. (B)
 14. Bærheim A, Meland E, Schei E. Konsultasjonsundervisning i medisinstudiet - studentenes evaluering. Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120: 2263-5. (A)
 15. Bærheim A. Problembasert KOPF. Utposten 2000; 29: 24-5. (G)
 16. Steinert S, Brekke M, Bentzen N, Bærheim A, Carlsen T, Eikås A, Melby H, Nordby K, Åsvang Olsen B, Hunskår S. Utdannelsesstillinger i allmennmedisin. Oslo, den norske lægeforening, 2001. (G)
 17. Bærheim A, Meland E. Hva om medisinstudenter lager oppgaver til egen eksamen? Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121: 2971-3. (A)


Publications not listed elsewhere - professor Anders Bærheim

A. Original empirical or theoretical scientific publications in referee-based journals.
3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16.

B. Other scientific publications with an original content.
1.

C. Review papers, editorials, chapters in books, etc.
2, 12, 13.

D. Popular scientific publications.
.

G. Other publications (reports, debates etc.).
5, 9, 10, 11.

Publications ordered chronologically. Abstracts from congresses, correspondences etc is not included.

 1. Bærheim A. Nedre luftveisinfeksjoner: Erfaringer fra et kystdistrikt. I: Digranes A, Kalager T, Schreiner A (ed.) Nedre luftveisinfeksjoner. Oslo 1984: 135-7. (B)
 2. Høisæter PÅ, Bærheim A, Gøthlin J, Rosengren BH. Forslag til standardisert utredning og behandling av urogenitalcancer i almenpraksis. I: Metodebok for leger. Utredning og kontroll av kreft. GHE-K/rapport nr. 2. Oslo 1986: 20-6 (C)
 3. Wergeland E, Andersen A, Bærheim A. Morbidity and mortality in talc-exposed workers. Am J Indust Med 1990; 17: 505-13. (A)
 4. Magerøy N, Bærheim A. Stikk av havmus (chimera monstrosa). Tidskr Nor Lægeforen 1991; 111: 2102-3. (A)
 5. Bærheim A. Om grenser. Utposten 1993; 22: 120-1. (G)
 6. Melve KK, Baerheim A. Signs of subclinical eating disorders in teenage girls. Scand J Prim Health Care 1994; 12: 197-203. (A)
 7. Sandvik H, Bærheim A. Beskytter hvitløk mot vampyrer? En eksperimentell studie. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114: 3583-6. (A)
 8. Baerheim A, Sandvik H. Effekt of ale, garlic, and soured cream on the appetite of leeches. BMJ 1994; 309: 1689. (A)
 9. Bærheim A, Swensen E. Bedre helse for mor og barn? Tidsskr Nor Lægeforen 1996: 116: 2927. (G)
 10. Bærheim A, Swensen E. Bedre helse for mor og barn? Tidsskr Nor Lægeforen 1996: 116: 3268. (G)
 11. Bærheim A. Norsk Nyfødtkohorten og bedre helse. Utposten 1997; 26: 242-3. (G)
 12. Bærheim A. Feberkrampe hos barn. I Hunskår S (red): Allmennmedisin - klinisk arbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1997; 337-8. (C)
 13. Bærheim A. Akutt bakteriell prostatitt og kronisk prostatitt. I Hunskår S (red): Allmennmedisin - klinisk arbeid. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1997; 582-83. (C)
 14. Bærheim A. Den diagnostisk prosessen: en analyse av historier? Tidsskr Nor Legeforen 1999; 119: 2535-7. (A)
 15. Baerheim A. The diagnostic process in general practice: has it a two-phase structure? Fam Pract 2001; 18: 243-5. (A)
 16. Espeland A, Baerheim A, Albrektsen G, Korsbrekke K, Larsen J. Patients' views on importance and usefullness of plain radiography for low back pain. Spine 2001; 26: 1356-63. (A)


Home Page Department
Home Page University

Department of Public Health and Primary Health Care, last updated 29.11.01

Hogne.Sandvik@isf.uib.no