Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Next Page

Utposten i sitt 25. år!

Det var i 1972 det startet.

På Nordvestlandet tok 3 distriktsleger vågeskrittet å starte UTPOSTEN. Det var en brytningstid for primærhelsetjenesten. Det har skjedd mye i primærhelsetjenesten og med bladvirksomhet siden da. Mens de første ble stensilert, skjer dagens trykking av UTPOSTEN med hjelp av avansert elektronikk.UTPOSTEN er i sin
25. årgang. Vi vil på ulikt vis markere dette i løpet av året. Bl.a. planlegger vi et jubileumsnr. (sannsynligvis nr. 6/96).

Redaksjonen

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no