Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Next Page

skarven

Skarven-prisen til John Leer

En av redaksjonens privilegier er å opprette de priser vi vil. Som en påskjønnelse for usedvanlig innsats i bladets spalter har vi besluttet å opprette Skarven-prisen, konkretisert i en messingskarv med tillegg av den ære og berømmelse som følger av den status Utposten til enhver tid har blant sine lesere.

Da den nåværende redaksjon trådte i funksjon, ble det etter en viss diskusjon og noe intern skepsis, besluttet å forsøke å etablere et fast innslag med edb-stoff. Dette målet har vi nådd først og fremst takket være John Leer. Etter noen innledende, frittstående artikler ble edb-spalten lansert i nr. 5/93 med John Leer som kontaktperson, primus motor og produsent av de fleste innslagene. Til tider har nok et flertall i redaksjonen hatt problemer med å følge med i svingene når Mr. Megabyte har boltret seg som værst i datinen. Er dette for smalt og bare for de som er fanget i nettet? Heldigvis har vi latt skepsisen vike og registrerer med glede at edb-spalten høster mange positive tilbakemeldinger.

Et foreløpig klimaks ble nådd da Utposten ble lagt ut på Internett sist sommer som følge av et initiativ fra John Leer og et samarbeid med Hogne Sandvik ved Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) ved Universitetet i Bergen. Utposten er plassert som en link fra ISF´s hovedside. I oktober 1995 ble filer i ISF´s websider åpnet vel 54.000 ganger. Brukere fra mer enn 70 land har vært innom, og flere godord har vanket. Vi har også latt oss fortelle at redaktøren av et herværende, landsdekkende legetidsskrift har vært rimelig misunnelig på Utpostens edb- og internettsuksess. John Leer ønsker nå at Utpostens nettversjon oversettes til engelsk, men det har redaksjonen i dag ikke ressurser til å imøtekomme.

På dette grunnlag har det vært en enkel oppgave for redaksjonen å tildele John Leer den første Skarven-prisen.

Måtte flere gjøre seg fortjent til den samme!

Redaksjonen

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no