Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Next Page

KURS:

«Studentene og oss – hvordan lærer vi bort faget vårt?»

– undervisning i egen praksis


Målgruppe:

Allmennpraktikere/praksislærere som underviser medisinerstudenter i egen praksis, og andre som er interessert i undervisning av medisinerstudenter i allmennmedisin.

Målsetting:

Innføring i og utvikling av undervisning av medisinerstudenter i allmennmedisin. Søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 18 timer.

Tid:24.-26. april 1996.
Sted:With Home Hotel Tromsø
Påmelding til:NSAMs sekretariat, IAM,
Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo.

Påmeldingsfrist:15. mars 1996.

Antall:maks 40

Kurskomité:Anette Fosse, Anna Stavdal, Anders Bærheim og Nils Kolstrup.
Sosial komité:Terese Fors og Unni Ringberg

Onsdag 24/4: Om læring.

13.30-14.15:«Vil din forståelse kunne bli som min?», Tine von Hanno, allmennpraktiker.
14.30-15.15:«Jeg´ets fremvekst i brytningen mellom kaos og orden» – basert på boka »Nevropedagogikk» av Matti Bergstrøm. Tine von Hanno, allmennpraktiker.
15.45-17.00:Pedagogisk teori (foreleser ikke bestemt).
17.15-17.45:Problembasert læring (PBL) – en innføring. Terje Johannessen, seksjon for allmennmedisin, Trondheim.

17.45-19.00:

Torsdag 25/4Ferdighetstrening.

Undervisningen foregår på engelsk.
09.00-18.00: «How to teach communicative and consultative skills in a 1:1 setting.» Gruppearbeid/ plenum om konsultasjonen
i undervisning av medisinerstudenter. Dr. Jan Craenen, allmennpraktiker og amanuensis ved Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, og Drs. Jo Goedhuys, psykolog (Belgia).

Fredag 26/4: Studieplaner.

08.30-10.00: Gruppene fra onsdag oppsummerer og avslutter PBL-oppgaven.
10.30-11.30: Skandinaviske studieplaner – kan vi lære av hverandre? Niels Bentzen m.fl.fra Odense/Århus.
12.30-14.30: Studieplanene ved de fire norske lærestedene – likheter og forskjeller. Åpent for spørsmål og debatt.

Fra Tromsø: om langtids utplassering i praksis.

Fra Trondheim: om ferdighetslaboratorier.

Fra Bergen: om å danne et kollegium av praksislærere.

Fra Oslo: om tidlig pasientkontakt.

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no