Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

Arbeidsmedisinsk seminar

Longyearbyen, Svalbard, 19.–24. april 1996

Kurset er en sjølstendig oppfølging av seminarene i arbeidsmedisin som ble holdt august 1994.
Kurssted: Longyearbyen, Svalbard
Kursledelse: Overlege Håkon Lasse Leira, Regionsykehuset i Trh., Bedriftslege Knut Erik Andersen, Jotun, Sandefjord.

Antall deltakere: Maks 45.
Antall kurstimer: Kurset er søkt godkjent for spesialitetene i arbeidsmedisin, samfunnsmedisin, allmennmedisin og bedriftslege Dnlf.

–Påmeldingsfrist 1. mars.

Avbestillingsgebyr kr. 350,- ved avbestilling før 15. mars. Etter 15. mars betales full kursavgift.–Kursavgift kr. 2.500,-.–Opphold og bespisning kr. 5.950,- (kr. 5.500,- i d.rom) Betales etter at bekreftelse er mottatt. –Reise: Priseksempel: Fra Tromsø ca. kr. 2.300,-, fra Oslo ca. kr. 3.600,-. –Kapasiteten på overnatting i Longyearbyen er liten og antall flyseter er begrenset. Ledsagere kan bare bli med dersom det blir plass. Påmeldte ledsagere vil få beskjed umiddelbart etterpåmeldingsfristens utløp. Pris for ledsagere kr. 5.500,-. Flybilett ca. kr. 1.400,- fra Tromsø og kr. 2.200,- fra Oslo.

Påmelding til Kurs & Kongresservice, Svalb, 7340 Oppdal, Tlf. 72 42 34 48, fax 72 42 34 40

Bestillingsskjema for bestilling av flybilletter og evnt. scooter-tur søndag blir sendt sammen med bekreftelsen.

Program

Fredag 19.04.96

20.50 Ankomst Svalbard Lufthavn.

Buss til Nybyen Gjestehus. Kort informasjon og utdeling av infomappe på bussen.

Lørdag 20.04.96

09.00–12.00 Seniorforsker, Dr.med. & mag.Scient.Soc. Tage S. Kristensen, National Institute of Occupational Health, København, Danmark

Arbejdsmiljø og hjertekarsygdomme

* stress og hjertekarsygdom

* kemiske og fysiske faktorer og hjertesygdom

12.00 – 13.00 Lunsj på kafe Busen

13.30 – 17.00 Seminar fortsetter:

Forebyggelse av hjertekarsygdomme i arbejds-

miljøet

* ændringer i arbejdsmiljøet

* sundhedsfremme på arbejdspladsen

* rehabilitering på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøets relative betydning for

hjertekarsygdomme

* etiologisk faktionsudregninger

* betydningen af andre faktorer

17.00 – 20.00 Sightseeing i Longyearbyen

20.00 Middag i kafeen

Søndag 21.04.96

08.00 Frokost, Dagen til fri avnyttelse.

Forslag:

Scootertur til Barentsburg, besøk på Svalbard museum,

skitur på egen hånd.

19.00 Middag

Mandag 22.04.96

07.30 Frokost

Arbeidsmiljø i Svalbard-gruvene.

Gruppe 1

08.30 Buss til Gruve 3, besøk i Gruva

11.00 Buss til Sentrumsområdet

Gruppe 2

10.45 Buss til Gruve 3, besøk i Gruva

13.00 Buss til Kafe Busen

13.30 – 14.30 Lunsj i Kafe Busen

14.30 – 18.00 Overlege Dr.med. Bjørn Hilt Reg.sykehuset i Trh.

Mekanismer ved yrkesmedisinske lungelidelser

Overlege Håkon Lasse Leira:

Er løsemiddelskader fortsatt aktuelt?

19.00 Buss fra Lompen og til Nybyen Gjestehus

Resten av kvelden eget arrangement.

Tirsdag 23.04.96

07.30 Frokost

08.30 Buss fra Nybyen til Lompen

09.00 – 12.00 Dr. J. Groeneweg, Faculty of Social Sciences,
Leiden University: The control of human error in the accident causation process. Introduction to a risk identification program: Tripod. (Leiden-modell)

12.00 Lunsj Kafe Busen

13.30 – 17.00 Fortsettelse av: Introduction to a risk identification program: Tripod. (Leiden-modell)

17.00 Buss til Nybyen

20.00 Buss fra Nybyen til «Huset»

Festmiddag ved Longyearbyen Grill og Restaurant

Individuell retur.

Onsdag 24.04.96

06.00 Frokost

06.30 Avreise til Svalbard Lufthavn

07.00 Flyavgang

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no