Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

Løvetannsprisen1995 til Eli Berg

Løvetannprisen 1995 gikk til en mangeårig NSAMer og allmennpraktiker i Kongsvinger – Eli Berg. Hun har i alle år vært aktiv i lokalmiljøet og en pådriver for faglig samarbeid og faglig grasrotaktivitet, utrettelig i sin kamp for å bedre primærhelsetjenesten. Således også en virkelig løvetann å regne – sterk, livskraftig og modig.

Eli Berg er kjent som medredaktør i Utpostens «jenteredaksjon» og har skrevet flere artikler i Utposten. Siste bidrag var i Utposten nr. 6-95 hvor hun beskrev sitt vellykkede samarbeid med psykolog i konsultasjon med pasienten.

De siste to årene har hun vært pimus motor i «Sør-Hedmark Legeforum» – et forum for allmennleger og sykehusleger i distriktet, et forsøk på å skape bedre dialog og samarbeid mellom 1. og 2. linje tjenesten.

Utposten gratulerer!

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no