Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

«The laterals»

Søndag 25. september 1995 refererte Jesus Alcala i Dagens Nyheter det 8.000 sider lange dokumentet fra Haagtribunalen om krigsforbrytelsene i tidligere Jugoslavia. I artikkelen gjør han rede for det dokumentariske grunnlaget for verdens første rettsak mot folkemord. Bosniaserbernes folketelling og inndeling etter etnisk tilhørighet kunne vise at i løpet av vel 12 måneder hadde antallet muslimer i Prijedor, en by og distrikt i nordvest Bosnia, minsket fra 48.454 til 6.124, andre ikke-serbere fra 15.271 til 8.481, mens den serbiske befolkningen økte fra 47.745 til 53.637. Disse endringene er direkte resultater av mord, deportasjon og konsentrasjonsleire. Hvordan kunne vi la det skje? Tankene nedenfor ble skrevet mai 1995.

Husker du krigen i 1991?

Vi fikk se den på TV da den bare var fire dager gammel. De glatte, filmstjerneliknende reporterne bragte oss ekspertuttalelser, analyser og vurderinger. Men ingen lik. Ingen kropper, ingen gråtende, farløse barn. Ingen lemlestede mennesker, ingen hjerneskadede invalider.

Hvor er de nå, heltene fra Kuwait? De som fløy «mission after mission», for å avlevere sin «ordnance», sitt materiale. Og med klinisk eller rettere kirurgisk (hvilken misbruk av et godt ord) presisjon klarte de å unngå å treffe «laterals». «Laterals»? De som er ved siden av målet, de som befinner seg i nærheten het laterals.

Hvorfor beskyttes ikke FNs fredete områder? Hva er det med Goadze, Sebrednice og Sarajevo som gjør at man venter til det er for sent.

For sent for barna som var på skolen da granatene falt. For sent for kvinnene å komme i skjul for voldtektsmennene. For sent for de handlende på torget.

Det preventive diplomatiet skal få en ny sjanse sier generalsekretæren. Vi kan ikke angripe av hensyn til dem som er i nærheten, «the laterals».

Hvor er besluttsomheten fra Desert Storm? Hvor er Schwartzkopf med sin ledelsefilosofi? Hvor er treffsikkerheten fra midtøsten? Var det bare oljen som bandt troppene sammen i Kuwait for tre år siden? Den voldtatte kvinnen hadde ingen sjanser. Det drepte barnet hadde bare et liv. Hvordan kan serberne se oss i ansiktet etter denne krigen? Hvordan skal vi se på hverandre etter dette sviket?

Dag S. Thelle
Institutt for allmennmedisin
Pb. 1130 – Blindern, 0318 Oslo

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no