Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

Praktiske ferdigheter og prosedyrer

Kurs i mikroskopets bruk i allmennpraksis Bergen 25.-26.3.96

Det finnes i dag i Norge flere miljøer som arbeider med forskjellige emner innenfor feltet:»praktiske ferdigheter og prosedyrer». I Bergen er det opprettet et Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger. Vi består av en daglig leder og 3-4 allmennpraktikere på deltid som alle arbeider med utvikling av kursmodeller innenfor læring av praktiske kliniske ferdigheter herunder både praktiske, kommunikative og administrative prosedyrer. Kompetansesenteret har allerede utviklet og avholdt flere kurs i praktiske ferdigheter, bl.a. innenfor chirurgia minor, skulderlidelser, praktisk lungemedisin etc.

Det aktuelle kurset omhandler de viktigste områdene for mikroskopisk undersøkelse i praksis. Det er delt i 4 hoveddeler. Første dag omhandler gynekologisk og urologisk diagnostikk. Andre dag omhandler mikroskopi og hudsykdommer samt hematologi. Kurset søkes godkjent som emnekurs. Emnet anses å ha interesse i det mikroskopet idag dels kan erstattes av andre diagnostiske hjelpemidler. Spørsmålet er om alternativene er bedre. Det vil bli undervist i bruk av fasekontrastmikroskopet som har vesentlige fordeler fremfor vanlig lysmikroskop. Først og fremst vil kurset være lagt opp med henblikk på innlæring av nødvendige praktiske ferdigheter foran mikroskopet. Foreleserne er danske allmennpraktikere som har gjennomført flere slike kurs i Danmark tidligere. De har alt nødvendig utstyr til å gjennomføre kurset (mht billedmateriale, biologisk materiale etc). Kursene ledes profesjonelt. Det blir utdelt relevant, kortfattet skriftlig dokumentasjon til hvert enkelt emne.

Påmelding til

Kompetansesenter for kliniske ferdigheter hos praktiserende leger,
Legenes hus,
Kalfarveien 37,
5018 Bergen.

Hilsen Hans Braadland

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no