Utposten 1996 Nr 1

Previous Page Utposten Next Page

ETTERUTDANNING FOR MEDARBEIDERE I ALLMENNPRAKSIS

Etterutdanningen er kommet i stand på bakgrunn av et samarbeid mellom Allmennpraktiserende lægers forening (Aplf), Norsk Bioingeniørforbund (NOBI), Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) og Norsk Helsesekretærforbund (NHSF).

KURSETS MÅL:

Å gi en faglig kompetanseheving av det daglige arbeid

MÅLGRUPPE:

Medarbeidere i allmenpraksis (legekontor) uavhengig av tidligere faglig bakgrunn og geografisk tilhørighet

KURSAVGIFT FOR MEDLEMMER AV OVENSTÅENDE FORBUND:

kr 3 250,– pr. deltaker pr. år, tilsammen kr. 6.500,– + håndbok ca. kr. 300,–

KURSAVGIFT FOR IKKE MEDLEMMER:

Kr. 4.000.– pr. år, tilsammen kr. 8.000,– + håndbok ca. kr. 300,–.

OPPSTART:Sommer/høst 1996

PÅMELDINGSFRIST:20. MARS 1996.

Etterutdanningen vil foregå i grupper på 7 -10 medarbeidere og vil tilsammen utgjøre 120 timer over en to-års periode.

Det vil bli forsøkt tilrettelagt slik at ingen deltaker har lengre reisevei enn 10 mil pr. møte.

For nærmere orientering, ring Norsk Helsesekretærforbund, tlf. 77 65 71 80 eller tlf. 22 05 36 66

Påmeldingsslipp:

Sendes: Norsk Helsesekretærforbund, Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

Jeg ønsker å melde meg til etterutdanningsgruppe (veiledergruppe) for medarbeidere i allmennpraksis.

Navn:

Adr.:

Postnr.: Poststed: Fylke:

Tlf.privat: Tlf.arbeid:

Arbeidssted/arbeidsgiver:

Medlem av hvilket forbund: Medlemsnr.:

Søkt tidligere (sett kryss) Ja 0 Nei 0

Previous Page Utposten Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 03.03.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no