Utposten 1996 Nr 2

Previous Page Next Page

Unni Gunvaldsen Abusdal, Bård Natvig (red.):

Fibromyalgi? En bok om muskelsmerterUnni Gunvaldsen Abusdal, Bård Natvig (red.):

Fibromyalgi? En bok om muskelsmerter

Tano 1995

162 sider

Kr. 168

Fibromyalgi. Få diagnoser frustrerer allmennmedisinere mer. Diagnosen provoserer fordi den setter vår mestring på prøve. Vi føler lett avmakt. Fibromyalgidiagnosen utfordrer vår diagnosekultur og vårt sykdomsbegrep, bl.a. fordi objektive kriterier omtrent er helt fraværende. Det er i seg selv et dristig vågestykke å skrive noe som helst om dette. Redaktørene av denne boken sier i sitt innledningskapittel: «Helsevesenet har ikke hatt noen heldig hånd med fibromyalgi.» Videre skriver de i samme kapittel: «Vi har først og fremst skrevet denne boken for helsepersonell, i håp om at vi kan gi denne gruppen bedre forståelse for fibromyalgi.» Ambisiøst. Makter de dette?

Med seg på skriveferden har redaktørene skaffet seg noen av de fremste navn innen feltet muskelsmerter/fibromyalgi: Peer H. Staff, Håkon Lie, Arne Tjølsen, Holger Ursin, Dag Bruusgaard, Petter Ekern, Sigrid Bunkholt Sandsberg, Berthold Grünfeld. Emnene spenner vidt: fra smertefysiologi til fibromyalgi og trygd, fra funksjonstesting av fibromyalgi og behandlingsstrategier til fibromyalgi og kommunikasjon – for å nevne noen hovedoverskrifter.Boken er delt i 3 hovedbolker: 1) Om fibromyalgi, 2) Kroniske muskelsmerter i samfunnsperspektiv og 3) Kroniske muskelsmerter i biologisk perspektiv. Boken er vel så mye en bok om muskelsmerter som om fibromyalgi. Det gjør ikke ambisjonsnivået mindre. Det heter seg at hvert kapittel kan leses for seg og tildels uavhengig av hverandre. Det kan jeg bekrefte. Boken har vært lest stykkevis og kapittelvis over lengre tid uten at dette har svekket min totalforståelse.

Selv for en som har prøvd å følge med på feltet og som ikke har hatt lang arbeidsavstand til den ene av redaktørene, lærte hvert kapittel meg noe nytt. Leseren blir ført helt til frontlinjen på hva man vet om de ulike sider av fibromyalgi. Den makter å problematisere diskusjonen og gjør også hederlige forsøk på å gjøre stoffet mest mulig tilgjengelig.

Blir man klokere av boken? Får man bedre forståelse av fibromyalgi? Blir vi bedre til å takle våre fibromyalgipasienter? Klokskap har med å se helheter og sammenhenger å gjøre. I så måte gjør boken et tappert og godt forsøk på å gi et helhetlig perspektiv. Om man forstår fibromyalgi bedre, er jeg i tvil om. For mange vil nok alle bitene i puslespillet skape mer forvirring. Det kunne være fristende å bruke sitatet: «Don't confuse me with facts. I've made up my mind!». Så enkelt er det imidlertid ikke.

Forståelse av fibromyalgi kan til tider være like vanskelig som å forstå livet selv. Det blir et eksistensielt preg over hele problemkomplekset. Hvis det å være en god doktor bl.a. har med det Kierkegaardske «å se det pasienten ser» (og opplever) å gjøre, da tror jeg denne boken har klart å komme et godt stykke på vei. Jeg vil velge å ha boken nær min allmennpraktikerpult. Det er den beste anbefaling jeg kan gi.

Helge Worren

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 08.04.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no