Utposten 1996 Nr 2

Previous Page Next Page

NSAM's forskningspris 1995 til Terje Johannesen

Det gleder oss å kunne gratulere Terje Johannesen med NSAM's forskningpris for 1995.

Prisen er tildelt ham som honnør for hans utrettelige arbeid for faget allmennmedisin, både som fagutvikler, forsker og underviser.

Nidaroskongressen har forlengst etablert seg som en merkestein innen allmennmedisinsk videre- og etterutdannelse, og fungerer som et unikt forum for fagfordypning og fagfornyelse for norske allmennpraktikere.

Vi vil også berømme hans innsats innen forskning; hans evne til å bygge opp forskningsmiljø, miljøets internasjonale profilering, og ikke minst innsatsen for å gjøre allmennmedisinsk forskning respektert innen andre kliniske miljøer.

Det står også stor respekt av hans abeid med den nye studieplanen i medisin i Trondheim, der hans innsats har vært sentral i å sikre allmennmedisin den plass faget med rette tilkommer. Innsatsen hans har fungert som inspirasjon i arbeidet med andre innenlandske studieplaner.

Vi håper prisen vil være den velfortjente oppmuntringen han fortjener etter det arbeidet han har gjort, og forhåpentligvis også en spire til videre arbeid for norsk allmennmedisin.

Bjarne Haukeland

Leder i NSAM

Previous Page Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 08.04.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no