Utposten Nr 3 1996

Previous Page See File Next Page

Hvorfor feirer UTPOSTEN 25-års jubileum allerede i år?

UTPOSTEN kom ut med sitt aller første nummer i 1972.Det skulle tilsi at UTPOSTEN først i 1997 fyller sine 25 år. Redaksjonen har ikke mistet tellingen. UTPOSTEN er imidlertid i sin 25. årgang og da har vi valgt å følge vanlig praksis for seriøse blader og aviser, nemlig å markere jubiléet i den jubilerende årgang.

Er navnet UTPOSTEN også snart 25 år gammelt?

Allerede det første nr. av UTPOSTEN (se faksimile av forsiden), hadde navnet UTPOSTEN. Vi merker oss imidertid at redaktørene i en kommentar skriver: «Navnet på bladet er på ingen måte ideelt. Vi ønsker å komme frem til et bedre.» Så har ikke skjedd. Det kan bl.a. bety at navnet er dekkende for den utsatte posisjon primærhelsetjenesten alltid har befunnet seg i. Undertittelen på bladet har imidlertid gjennomgått noen forandringer underveis. Disse forandringene er neppe tilfeldige sett i en historisk ramme.

– Den første undertittelen til bladet het (f.o.m. nr. 6/72): Almindelig Blad for Primærleger

– F.o.m. nr. 5/74 het det: Alminnelig Blad for Distriktsheletjenesten

– I 1978 (nr. 1) ble det omdøpt til: Alminnelig Blad for Primærhelsetjenesten

– I noen nr. i 1983 hadde UTPOSTEN ingen undertittel

– F.o.m. nr. 1, 1984 har bladet hatt undertittelen: Blad for Allmenn- og Samfunnsmedisin (den første tiden med kun èn «l» og èn «n» i «Allmenn»)


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no