Utposten Nr 3 1996

Previous Page See File Next Page

«Journalnotater kan ikke rettes!»

Husk rettinger kan ikke gjøres i pasientjournalen!

Har man f.eks. Profdoc kan rettinger kun gjøres samme dag. Det var nok flaks for allmennlegen som på slutten
av dagen gikk inn på et aktuelt journalnotat fra dagens arbeid. Han hadde hatt en kvinne til 6-ukers kontroll etter fødsel og der var følgende trykkfeil kommet med (husk k og l står ved siden av hverandre på tastaturet):

«Vi drøftet prevensjon. Vi kom til at det beste for henne var minipikken».


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no