Utposten Nr 3 1996

Previous Page See File Next Page

APLF-kurs:

«Primærlegen og medarbeideren»

Soria Moria,Oslo, 5. september – 7. september 1996

Kursets hovedtema: Hverdagen som utfordring!

Torsdag 5. september

Dagens tema: Krav og forventninger

09.00–10.00 Ankomst/registrering/kaffe

10.00–10.30 Velkommen/Åpning

10.30–11.15 Etikk og moral – gjelder det oss på allmennlegekontoret? Allmennpraktiker Eivind Vestbø

11.15–12.00 Gruppearbeid om etikk og moral på primærlegekontoret

12.00–13.00 LUNSJ

13.00–13.45 Hva forventer jeg/krever jeg av min lege? Hva forventer jeg/krever jeg av min medarbeider? Medarbeider Tove Rutle. Allmennpraktiker Helge Worren

13.45–15.00 Gruppearbeid: Hva kan og bør vi kreve av hverandre? (Kaffepause/standsbesøk underveis)

15.00–15.45 Hva har vi rett til å kreve av hverandre? Jurist Øistein Ruud, Fylkeslegen i Hedmark

15.45–16.30 Den gode allmennpraksis for pasientene – lar den seg forene med et godt liv for legen og

medarbeideren? Allmennpraktiker Helge Worren

Viseaften med Ole Fredriksen og allsang!

Fredag 6. september

Dagens tema: Dagliglivet på allmennlegekontoret

09.00–09.15 God morgen!

09.15–10.00 Den vanskelige pasient, det vanskelige press! Allmennpraktiker Svein Slagsvold

10.00–11.00 Møte med barnet som pasient på primærlegekontoret. Barnelege Ole Sverre Haga

11.00–11.20 Kaffepause – standsbesøk

11.20–12.30 Møte med den eldre pasient på primærlegekontoret. Professor i geriatri Knut Laake

12.30–15.00 LUNSJ + «Ut på tur – aldri sur» – 3 tilbud: Tur i Marka (sløyfes ved dårlig vær? – Tur til Skimusèet – Tur i bassenget

15.00–17.30 Miniseminarer (i mindre roterende grupper)

I) Telefonen – vårt viktigste utstyr? Allmennpraktiker Erik Aagaard og Medarbeider Yvonne Nilsson

II) Timeboken – stress eller struktur? Medarbeider Tone-Merete Frey og Allmennpraktiker Kari Beckmann

III) Venterommet – et sted for hygge eller pine? Allmennpraktiker Karin Skarsaune og Medarbeider Lise Castberg

Kaffepause/standsbesøk underveis

Festmiddag!

Lørdag 7. september

Dagens tema: Alternativ behandling

09.00–09.15 God morgen!

09.15–09.45 Alternativ behandling – hvem bruker hva hvor mye? Professor i allmennmedisin, Christian Borchgrevink

09.45–10.05 Dialog som grunnlag for bedre samarbeid. Forsker Vigdis Christie

10.05–11.00 Alternativ behandling mot kreft – hva vet vi? Allmennpraktiker Stig Bruseth

11.00–11.15 Kort pause

11.15–12.00 Soneterapi – «kan det hjelpe å kna føttene, da?» Fotsoneterapeut Inger Else Brekke

12.00–12.45 Kiropraktorbehandling – myter og fakta. Kiropraktor Anders Devold

12.45–13.00 Avslutning/Kursbevis

Lunsj og avreise

Kurskomité: Kari Beckmann, primærlege. Tove Rutle, medarbeider. Helge Worren, primærlege

Kursavgiften: kr. 1.600,– Denne dekkes ikke av Fond II

Overnatting (fullpensjon): Enkeltrom: Kr. 980,– pr. døgn Dobbeltrom: Kr. 700,– pr. døgn

Legens utgifter til dette kan søkes refundert fra Fond II.

Påmeldingsfrist: 1. juli (se påmeldingsblankett)

Kurset er godkjent tellende med 18 timer i videre- og etterutdanning til den allmennmedisinske spesialitet.


Påmelding:

Har du spørsmål i forbindelse med kurset, ta kontakt med Tove Rutle (RMR), tlf. 63 97 32 22, fax 63 97 16 25.

Påmelding innen 1. juli til: RMR kursarrangør, Sjøbergvn. 32, 2050 Jessheim

Navn: Sett kryss: o primærlege o medarbeider

Adresse:

Arbeidsstedsadresse:

Tlf. (arbeid): Tlf. (privat): Evt. fax:

Ledsagende medarbeider/lege:

Jeg ønsker hotellrom på Soria Moria under kurset (sett kryss): o Ja o Nei

I fall du ønsker hotellrom, hva er ankomstdato: ……………… avreisedato: …………………

Evt. avbestilling må skje senest 6 uker (4. juli) før kursstart av hensyn til hotellet.

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no