Utposten Nr 3 1996

Previous Page See File Next Page

Metodebok i skadebehandling

godt hjelpemiddel i ensomme vakstunder

Greger Lønne, Kjetil Nerhus:

Metodebok i skadebehandling. Brudd- og bløtdelsskader. Gipsing. Sårskader.

Eget forlag 1995.

104 sider. Pris kr. 100,-

Anmeldt av Petter Øgar

Vi hører, leser og tror at turnuskandidatlivet ikke er noen dans på roser. De faglige og menneskelige kravene er store. Utdanningen er ikke tilstrekkelig tilpasset den virkelighet kandidatene møter. Den faglige og menneskelige oppfølgingen i turnustjenesten er variabel og gjennomgående ikke så god som den burde være. Lønnsnivået gjør ikke bildet lysere.

På denne bakgrunn er det gledelig å registrere turnuskandidater som tar skjeen i egen hånd og yter et faglig bidrag av god kvalitet for å gjøre arbeidsdagen lettere å mestre.

Metodebok i skadebehandling er en praktisk prosedyrebok i diagnostikk og behandling av brudd- og bløtdelsskader i muskel-skjelettapparatet. Det er eget kapittel om gipsing og summariske kapitler om behandling av kutt- og brannskader. Enkle, men instruktive strektegninger finnes for de fleste skadetyper og bidrar sterkt både til kvalitet og lesbarhet. Boka er oversiktlig oppbygget og har et greit stikkordregister. Den er skrevet mens forfatterne var turnuskandidater ved Fylkessjukehuset på Nordfjordeid der de har fått god veiledning av erfarne ortopeder.

Metodebok i skadebehandling bør være en god støttespiller både for turnuskandidater og allmennpraktikere i ensomme vaktstunder.

Boka bestilles direkte fra forfatterne:

Greger Lønne tlf. 57860203,

personsøker 96757801.

Kjetil Nerhus tlf. 94778476,

personsøker 96641882.

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no