Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page


Sting i brystet

Tekst: Satya P. Sharma

Satya Pal Sharma er født i India 1954. Utdannet fysioterapeut 1976 i New Dehli. Flyttet til Norge 1977 og arbeidet som fysioterapeut fram til 1982. Eksamen i ortopedisk medisin med bla. manipulasjon ad modem Cyriax, London. 2 1/2 årig deltidskurs med eksamen i klassisk akupunktur. Cand. med. Bergen 1988. Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin 1995. Kommunelege i Masfjorden 1990-95. Helsesjef i Åsane fra 1995. Har skrevet flere artikler i Utposten tidligere.

En 42 år gammel kvinne kommer på kontoret med brystsmerter anterolateralt på venstre side. Smertene provoseres ved dyp pust og hoste, de oppleves som sting eller knivstikkaktige. Det er vanskelig å puste dypt inn, hun «mister pusten» på grunn av smerter. Hun har vært frisk før det aktuelle. Hun røyker ca. 15 sigaretter daglig. Arbeider på kontor. Er tynn og ca. 162 cm høy. Ingen hjertesykdom i familien.
Det finnes normale funn over hjerte og lunger. BT 135/80. Smerteprovokasjon ved rotasjon av thorax. Ved palpasjon kan det ikke provoseres smerter over smertestedet eller over columna.
Jeg konkluderte med at hun sannsynligvis hadde refererte smerter fra midtre thoracalcolumna. Smertene kunne reproduseres ved rotasjon av thoracalcolumna. Hun fikk derfor manipulasjon som umiddelbart hjalp på smertene.

Diskusjon

Det er ikke uvanlig å ha relativt friske folk med stingsmerter på kontoret. Bildet blir ofte komplisert hvis de er forkjølet i tillegg eller har andre sykdommer, som feks. hjertesykdommer. For å komme nærmere diagnosen må en utelukke følgende:

– kardiale årsaker – angina, hjerteinfarkt/dissekerende aortaaneurysme

– pulmonale årsaker

– pneumoni, lungeemboli, pneumothorax, plevritt

– andre årsaker som herpes zoster, frakturer p.g.a. osteoporose

Stingsmerter i brystkassen er like vanlig som lumbago, men vi er nok mer fortrolig med tilstander som lumbago/isjias enn med lignende fenomener i thoracalcolumna. Smertene kan oppstå i forbindelse med brå bevegelser eller løfting, eller ved arbeid i foroverbøyde stillinger med samtidig rotasjon. Ofte oppdager ikke pasienten dette umiddelbart, i motsetning til ved smerter i lumbalregionen som gjerne kommer med en gang. Det som kompliserer, er at smertene kjennes lateralt eller anteriort i en viss avstand fra selve columna. Men hvis vi sammenligner med isjiassmerter som kjennes i leggen eller hoftesmerter som refereres til kneet, er det enklere å forstå. I thoracalregionen går nerver sirkulært og refererer smerter sirkulært.

Vanligvis kan det provoseres smerter ved rotasjon av thorax eller ved postero-anteriort trykk over thoracale virvler. Men dette er ikke alltid tilfelle, feks. hvis skiveprotusjonen ligger noe mer lateralt. Mange av oss har opplevd at selv om en har isjiassmerter i leggen, kan en ikke provosere dem ved trykk over columna. Noen vil hevde at dette heller kan skyldes bueleddpatologi enn skiveprotrusjon (1). Dette er nok en uenighet om patologi. Jeg holder meg til skiveprotusjon som sannsynlig årsak.

Undersøkelsesteknikk

Pasienten sitter på en stol med begge knærne sammen. Høyre hånd på venstre skulder og venstre på høyre skulder mens armene holdes inntil kroppen. Uten å vri på nakken roterer pasienten aktivt overkroppen først mot ene side, så til den andre siden. En observerer bevegelsesutslagene, og om det provoseres smerter. Spesielt noterer man om smerter kjennes på det tidligere angitte stedet, og om det ligner på smerter kjent av pasienten tidligere.

Man tester deretter passiv bevegelighet i thorax. Med pasienten i samme stilling holder eksaminatoren pasientens knær mellom egne. Han plasserer sin høyre hånd over pasientens venstre og venstre hånd over og noe bak pasientens høyre skulder. Pasientens overkropp vris nå fra side til side. Smerter og bevegelighet noteres. Pasienten unngår hele tiden å vri på nakken samtidig for å hindre forstyrrelser fra smerteprovokasjon over skapularegionen fra cervicalcolumna. I tillegg kan det være nyttig at pasienten også utfører fleksjon, ekstensjon, sidefleksjon av lumbal og thoraco-lumbal columna.

Hensikten med denne sykehistorien var å fokusere på noe som ofte avskrives som myalgier. Diagnosen myalgier er lite avklarende og avdekkende. Det er sjelden at slike pasienter undersøkes med thoraxrotasjoner eller bevegelser av columna, men det kan i visse tilfeller være avklarende. Selv om en ikke manipulerer selv, kan det være betryggende for pasienten å vite at det ikke er et hjerte-/lungeproblem som de oftest er engstelig for.

Denne type smerter vil noen ganger gå over eller blir bedre i løpet av 3-4 dager. Pasienten kan eventuelt henvises senere til en manuell terapeut hvis problemet fortsetter.

Satya Sharma
Åsane Bydelsadministrasjon
Åsane senter 38
5095 Ulset

Litteratur

1. Sharma S. Cyriax og andre manuelle undersokelsesmetoder, Utposten, 1994; 23: 124-27.

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no