Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Odd Berg gruppens medisinske forskningsfond

Fondets formål er å støtte medisinsk forskning i Tromsø og Nord Norge.

Alle typer medisinsk forskning kan oppnå støtte, men kliniske og samfunnsmedisinske prosjekter som kan gi praktiske resultater vil bli prioritert. Det kan gis støtte til drift, utstyr og kort-tidsstipendier. For 1996 kan det i alt utdeles

inntil kr. 500.000. Under tildelingen vil det bli tatt hensyn til prosjektets kvalitet og dets relevans for Tromsømiljøet og Nord Norge. Tilfredsstillende forskerkompetanse og veiledning må dokumenteres.

Søknader kan sendes til Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond,

Postboks 233, 9001 Tromsø innen 1.7.96. Telefax 776 84732.


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no