Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Kirurgi i allmennpraksis

bokmelding

FRODE SAMDAL, ARE HELSETH

Håndbok i chirurgia minor og suturteknikk for allmennpraktiserende leger og medisinske studenter

Praktisk håndbok i småkirurgi.

Chirurgia Minor A/S 1996.

100 sider. Pris 298,-kr.

Anmeldt av Petter Øgar.

Noe av det mest spennende med medisinen er dens mangfoldighet. Et viktig element i mangfoldigheten er koblingen mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Betydningen av praktiske ferdigheter er erkjent ved at dette er tatt inn som en obligatorisk del av spesialitsutdanningen i allmennmedisin. Praktiske ferdigheter læres best gjennom praktisk arbeid og trening, gjerne under veiledning av kyndig person. Tilgangen på kyndig veiledning er imidlertid sterkt begrenset i allmennpraksis, og en er avhengig av skriftlige «kokebøker». Disse har ikke akkurat vokst på trær, men vi har nå på kort tid fått to norske håndbøker rettet mot praktiske ferdigheter. I forrige nummer av Utposten ble Metodebok i skadebehandling, brudd og bløtdelsskader av Lønne og Nerhus anmeldt. I dette nummeret vil vi trekke fram Kirurgi i allmennpraksis av Frode Samdal og Are Helseth.

Boka er bygd opp med innledende kapitler om hva som egner seg for kirurgi i allmennpraksis, utstyr, lokalanestesi og kirurgisk teknikk. Deretter følger kapitler om ulike kliniske problemstillinger:

– Postoperativ behandling etter elektiv kirurgi

– Dermatologisk behandling av hudforandringer

– Arr

– Hud- og bløtdelsskader

– Brannskader

– Abscesser

– Infeksjoner i fingre og tær

– Anoproktologi

– Ulcus cruris

Forfatterne arbeider ved henholdsvis plastisk kirurgisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim og barnekirurgisk seksjon på Rikshospitalet. Til tross for dette spesialiserte utgangspunkt synes jeg de har lykkes bra med å legge framstillingen på et fornuftig allmennmedisinsk nivå. Kanskje med unntak av krav til sterilitet og oppdekning, som kan virke noe rigorøse for en som har sin bakgrunn fra et landsens legekontor uten faretruende stort smittepress verken fra pasientene eller omgivelsene. Boka har bra med instruktive figurer og oppsummerende faktaruter. Skulle jeg ønske meg mer i en senere utgave måtte det bli at enkelte kapitler ble noe fyldigere. Men alt i alt en nyttig bok som trygt kan anbefales.

Boka bestilles direkte fra forlaget: Chirurgia Minor AS, Linderudveien 105, 1353 Bærums Verk.

Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no