Utposten 1996 Nr 4
Previou Page See File Next Page

«Solstrandfondet»

Forskningsfond for allmennpraktiserende leger på Vestlandet

Fondet ble etablert 6/2-92 ved en avtale mellom Aplf og Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Fondet kan yte støtte til allmennmedisinsk forskning på Vestlandet. Støtten gis som refusjon av konkrete utgifter i forbindelse med forskningsprosjektet, og som ikke er dekket på annen måte. Det gis ikke generell prosjektstøtte, heller ikke støtte til studieopphold eller kongressreiser.

Fondsstyret gjør oppmerksom på at forskningfondets midler er begrensede.

For 1996 kan totalt utdeles ca. 11 000 kr.

Søknad om tilskott sendes Fondsstyret, «Solstrandfondet», Seksjon for allmennmedisin, Ulriksdal 8c, 5009 Bergen, sammen med en kort prosjektbeskrivelse og angivelse av utgiftens art og bakgrunn. Søknadsfrist 1/9-96. Søknaden skal være på én side.

For fondsstyret
Hogne Sandvik


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no