Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Læring for livet – Fra lydighet til selvstendighet

Opplæringskonferanse 2. – 4. oktober 1996

# Arbeider du med mennesker med kroniske sykdommer?

# Er det stort gap mellom det du ønsker at «dine kronikere» skal gjøre og det de gjør?

# Synes du det er vanskelig å motivere til egenomsorg?

# Føler du at «kronikere» er passive, mens du må ta ansvaret for deres helse?

# Har du ikke tid til å lære «kronikere» alt de burde vite?

# Synes du at du kan faget ditt, men lite om undervisning?

# Har du undervisningsopplegg og metoder som du kan dele med andre?


Meld deg på konferansen for helsepersonell som arbeider med personer med kroniske sykdommer 2. – 4. oktober 1996 i Folkets Hus, Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom; Den norske lægeforening, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Norges Astma- og Allergiforbund, Norges Diabetikerforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Sykepleierforbund og Sosial- og helsedepartementet.

For program og påmelding kontakt Norges Diabetesforbund v/Liv Nordby på tlf: 22 65 45 50/fax: 22 63 06 88.


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no