Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Ønsker du å fordype deg i faget?

Norsk Selskap for Allmennmedisin planlegger å opprette:

– Referansegruppe for bruk av informasjonsteknologi i allmennpraksis

– Referansegruppe for obstetrikk og gynekologi

NSAMs referansegrupper består av kolleger som ønsker å arbeide mer med et enkelt fagområde innen allmennmedisin sammen med andre interesserte. Det stilles ingen krav til kompetanse hos den enkelte eller til aktivitetsnivået i gruppen.

NSAM støtter hver gruppe med et årlig tilskudd på kr. 5.000,–. Det kan i tillegg søkes om ytterligere tilskudd inntil kr. 15.000,– til gode prosjekter.

Interesserte kolleger kan ta kontakt med

Anders Bærheim (anders.barheim@isf.uib.no, tlf 55 58 61 40, fax 55 58 61 30) eller

Hogne Sandvik (hogne.sandvik@isf.uib.no, tlf 55 58 61 42),

Seksjon for allmennmedisin, Ulriksdal 8C, 5009 Bergen.


Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no