Utposten 1996 Nr 4
Previous Page See File Next Page

Når nettene blir lange…
UTPOSTENs edb-spalte med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg.
Tlf.: 56 14 06 61 (k), 56 14 11 33 (p), 56 14 40 42 (fax)
E-post: john.leer@isf.uib.noScanning av tekst i DOS-baserte legeprogrammer

Tekst: Bjørn T. Kristiansen

Moderne scannere med OCR-teknologi kan gjenkjenne trykt tekst og overføre den til en tekstbehandler. Denne teknologien er basert på Windows og er ikke uten videre kompatibel med våre DOS-baserte legeprogrammer. Men det finnes en utvei hvis man velger å kjøre legeprogrammet under Windows.

Løsningen er at man først mellomlagrer den innscannede teksten i en Windowsbasert tekstbehandler, deretter kopierer den inn i DOS-programmet.

Jeg har testet linjescanneren «DataPen», men jeg ville tro at et lignende opplegg også kan benyttes for andre typer scannere.

Først må scanneren installeres på arbeidsstasjonen. Som midlertidig tekstbehandler er det utmerket å benytte Write som følger med Windows. Programmet tar liten plass, det er fritt for unødige finesser, men har det nødvendige for denne oppgaven.

Etter at scannerutstyret er installert går man fram som følger:

1. Man oppretter et Write-dokument som kan hete f.eks. scanner1.wri. Dette dokumentet formateres slik at det bruker en ascii skrifttype, f.eks. Courier. Dette er av hensyn til margene i legeprogrammet.

Margene settes slik at teksten passer inn i skrivefeltet i det legeprogrammet man bruker. Hvis legeprogrammet inneholder flere forskjellige felter hvor det skal legges tekst, kan man opprette flere Write-dokumenter med riktige marger.

2. Dokumentet lagres «tomt» og man bør tildele det et eget programobjekt slik at det kan startes direkte fra Programbehandling.

3. Man åpner så sitt Write-dokument, starter scannerprogrammet og innscanningen kan starte. «Data-pen» gjenkjenner nesten alt av tekst som er trykket eller skrevet med laserprinter. Ved lesing av maskinskrevet tekst blir det en del huller.

Den innscannede teksten blir justert automatisk til margene i Write-dokumentet som deretter kan redigeres. Teksten merkes og kopieres til Windows klippebord.

5. Så går man til det feltet i legeprogrammet hvor teksten skal legges inn og tar legeprogrammet over i et Windows-vindu ved å taste <Alt+Enter>.

Deretter «Klikker» man på minustegnet i øvre venstre hjørne og får fram rullegardinmenyen.

Man velger «Redigere» og «Lim inn» og teksten blir skrevet inn på riktig sted med riktige marger.

(Hvis teksten ikke blir skrevet riktig inn, må man sjekke PIF-filen til legeprogrammet.) Under «Avansert» må boksen «Tillat hurtigliming» ikke være avkrysset.

Om det er bryet verdt? Racere på skrivemaskin er skeptiske og mener at de skriver like raskt selv. Imidlertid er det rasjonelt å la teknikken arbeide for seg.

Selv synes jeg at det går nesten like raskt å lese med datapennen som å merke med gul merkepenn. Og så er det allerede skrevet inn.

Bjørn T. Kristiansen
Hovsbakken 5
3520 Jevnaker


Previous Page See File Next Page


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 26.06.96

John.Leer@isf.uib.no
Hogne.Sandvik@isf.uib.no