Utposten Nr 5 1996

 

   Olav Rutle er død

 Det var en svært vond og lammende nyhet som rammet oss da vi fikk høre at Olav Rutle døde brått og uventet under en sykkeltur den 23. august. Siden har vi forsøkt å samle oss i det følelses- og tankekaos vi befinner oss i. Smerten, sorgen, savnet gjør at vi leter etter trøst. Ord blir selvsagt fattige og utilstrekkelige.

Olav Rutle var helt spesiell – han var et menneske og kollega av en særdeles edel støpning. Hans faglige liv levde han med begge bein godt plantet såvel i den akademiske allmennmedisin (ved Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo) som i sin allmennpraksis på hjemstedet Jessheim. Hans roller var mange: lærer, veileder, forsker, medlem/leder av uttallige utvalg innenfor såvel praktisk som akademisk allmennmedisin (han var sentral i utarbeidelsen av den nye studieplanen), leder for spesialitetskomitéen i allmennmedisin og ikke minst allmennpraktiker. Innenfor alle rollene eksellerte han. Ikke i kraft av høyrøstethet eller albuedytting. Slikt var ham fullstendig fremmed. Tvertimot eksellerte han gjennom sin faglige tyngde, sin klokskap, sin evne til å lytte og evne til innlevelse. Han fremhevet selv mange ganger hvor viktig modell-læring er. Han selv var et forbilde av dimensjoner. Hans smil, stillferdige humor og ofte forsiktige tankevekkende spørsmål førte visjoner, forventning, nysgjerrighet og trygghet med seg. Som allmennpraktiker var han preget av sindighet, jordnærhet og idealer. Han var samtidig blant de første som turde snakke høyt om egen usikkerhet og faren for utbrenthet som allmennpraktiker. Hvorfor ble vi så grepet av Olav Rutle? Hans mange gode faglige og menneskelige egenskaper lyser. Sterkt lyser også opplevelsen av å ha kjent et ekte, modig og harmonisk menneske. Harmonien ga seg bl.a. uttrykk i den ro og trygghet han kunne vise i en diskusjon – selv når han stod alene om et standpunkt. UTPOSTEN fikk også oppleve han i sine spalter. I hans profil som en jordnær men samtidig visjonær og klok allmennpraktiker føler vi at det er noe UTPOSTENsk over Olav Rutle. Mye av det flotte vi forbinder med norsk allmennmedisin er nært knyttet til Olav Rutle.

Vi føler sterkt med hans kjære kone, Tove, i det dype savnet, smerten og sorgen, likeledes med hans barn, svigerbarn, barnebarn og øvrige familie. Tove er selv en lysende stjerne i det allmennmedisinske miljø gjennom sin virksomhet som medarbeider i Olavs praksis, kursvirksomhet, sekretariat for UTPOSTEN, m.m. Tove sa i sin gripende tale ved båren at hun var så stolt. Vi andre bærer også på en stolthet – en stolthet over at vi har fått ha han som venn og kollega. I det norske allmennmedisinske landskap har han en helt spesiell og fremtredende plass.

Olav Rutles minne vil leve. Den beste måten vi kan hedre Olav Rutle på er å la det han stod for være våre fyrlykter og inspirasjon i arbeidet fremover.

Vi lyser fred over Olav Rutles minne!

 

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no

Previous Page See File Next Page