Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

Tildelte allmennpraktikerstipend for 2. halvår 1996

Det ble søkt om 42 allmennpraktikerstipendmåneder for 2. halvår 1996 og Allmennmedisinsk forskningsutvalg hadde 19 stipendmåneder til disposisjon. Følgende søkere ble tildelt stipend:

 

Bergen:

Normund Svoen, kommunelege, Florø, fikk 3 måneder for prosjektet «Røykfrie klasser i Steigen. Ein kontrollert intervensjonsstudie».
Sabine Ruths, tilsynslege, Os, fikk 1 måned for prosjektet «Diagnoserelatert legemiddelforskrivning til sykehjemspasienter».

Tromsø:

Gudmundur Pålsson, kommunelege, Sortland, fikk 2 måneder for prosjektet «Måling av otoakustiske emisjoner ved rutine hørselsscreening på helsestasjon i Sortland kommune».

Oslo:

Anne Karen Jenum, bydelslege, Oslo, fikk 3 måneder for prosjektet «Helse og uhelse på Romsås. Hva vet vi – hva bør vi gjøre? Forslag til pilotprosjekt».
Annika Sommernes Åbyholm, avtalelege, Oslo, fikk 1 måned for prosjektet «Mestringsstrategier ved kronisk smerte».
Mette Brekke, allmennpraktiker, Oslo, fikk 3 måneder for prosjektet «Prosjekt Storbyhelse: Ulikheter i sykelighet, helsetjenesteforbruk og helsetjenestetilbud mellom indre by øst og ytre by vest i Oslo».
Ole Rikard Haavet, bydelsoverlege/helsesjef, Fetsund, fikk 1 måned for prosjektet «Sykelighet hos barn med alvorlige livshendelser».
Nils Gabriel Homb, kommunelege/familieterapeut, Vågåmo, fikk 1 måned for prosjektet «Evaluering av prosjektet: Grupperetta undervisning integrert med individuell behandling som et tilbud til hele populasjonen av diabetikere i Vågå kommune».
Fredrik Clausen, helsesjef/kommuneoverlege, Blaker, fikk 1 måned for prosjektet «Care for the elderly – care by the elderly».
Tom Vøyvik, allmennpraktiker/bydelslege, Jessheim, fikk 3 måneder til prosjektet «Evaluering av kreftstipendordningen».


Previous Page See File Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no