Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

 


Når noen ikke passer inn!

I «ingensland» lever mennesker med motstridende følelser

og opplevelser av hverdagen.

Når «ingen» føler seg «intet» er hun

For frisk til: – For syk til:

å være sykmeldt – å være på jobb

å kalles syk – å kalles frisk

Men

Frisk nok til – Fortsatt for syk til

å være mor – å være husmor

å glede seg over hagen og blomster – å være gartner

ha lyst til å prøve på nytt og gammelt – holde ut begge deler

å ta sjansen på å prøve – å klare og mestre

å pusle – å yte

å se behov – å fylle dem

å ville fylle dem – å makte å fylle dem

å ha lyst på utfordringer – å ta dem

å ønske en endring – klare å få endringen til

å prøve på forandring – med forverring som resultat

å gjenta forandringsforsøket – Da blir hun syk nok til en sykmelding.

Når hun er syk og ønsker stadig en forandring har hun tid til å tenke og planlegge:

Hun er frisk nok til å tenke – for syk til å handle.

hvor ble det av målene? – de må forandres!

hvor ble det av drømmene? – de må skrinlegges!

hvor ble det av den jeg trodde jeg var? – en re-definering må til!

hvor ble det av meg? – men jeg er jo meg… eller

Ingen eller intet som samfunnet vil ha.

Det fæle ordet KRONIKER.

Og tankene maler....
Du er blitt
en belastning for samfunnet
en snylter –


en snile –
en sinke

KRONIKER

....Loven sier
..– du har
..– en rettighet
går det ikke
så går det ikke
Politikerne vil
hurtighet
effektivitet av hver krone
– få dem i arbeid

 

Hvilket spenningfelt en kroniker lever i! Det ingen kan være er sterk – i et slikt spenningsfelt. Egen styrke er medtatt av sorg og bekymring. Egen styrke blir til intet når loven sier rettighet mens de som har laget den angrer seg og vil endre på det. I elektriske spenningsfelt oppstår brann når en kommer for nære, eller noen kobler feil. I dette spenningsfeltet er det legen din sammen med ingen som skal lede på rett vei. I øyeblikket brennes alt opp og ut. Det hadde i grunnen vært greit å brenne opp fordi da blir det reelt sett ingen å lede gjennom spenningsfeltet. Er det dette vi vil???

Liv Magnhild Østebrød

 


Previous Page See File Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 13.03.2004
John.Leer@isf.uib.no